Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Botaninių kolekcijų kuratorius

Pavadinimas anglų kalba

Curator of botanical collections

Kodas

213157

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tvarkyti botanines kolekcijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • botaninės kolekcijos plėtra atsižvelgiant į dydį ir kokybę, paramos organizavimas;
 • botaninės kolekcijos priežiūra ir tvarkymas;
 • botaninės kolekcijos mokslinių aprašų rengimas, kolekcijos informacinės sistemos kūrimas;
 • botaninės kolekcijos egzempliorių paruošimas cheminiams tyrimams;
 • botaninės kolekcijos parodų, ekskursijų, renginių planavimas ir organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiŠvietimo ir mokslo įstaigos, botanikos sodai, muziejai, valstybinės institucijos (aplinkos apsaugos sritis), laboratorijos, mokslo tyrimų institucijos, pramonės, žemės ūkio įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, duomenų valdymo programos, taksonomijos rodyklės, mikroskopai, cheminiai indai, reagentai, klimato kamera, kolekcijos apskaitos dokumentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti dendrologinių, žolinių, dekoratyvinių augalų, floros, gėlininkystės, vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų kuratoriais ir mokslo darbuotojais. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal biomedicinos mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas biologijos, ekologijos mokslo krypčių doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, organizuotumas, kruopštumas, savarankiškumas, gebėjimas priimti sprendimus, gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai, kompiuterinis raštingumas, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės  studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų