Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vivariumo selekcininkas

Pavadinimas anglų kalba

Vivarium breeder

Kodas

213155

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):keisti ir tobulinti gyvųjų organizmų paveldimąsias savybes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mikrobiologijos, farmakologijos, toksikologijos, fiziologijos eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas su laboratoriniais augalais, gyvūnais koduojant jų genetinę informaciją;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas siekiant patikrinti hipotezes, spręsti aplinkos poveikio problemas gyviems organizmams;
 • selekcijos proceso planavimas, organizavimas ir vykdymas siekiat pagerinti esamas veisles ar veisiant pagal genetiškai determinuotus požymius;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus;
 • vivariumo veiklos organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir tyrimų institucijos, universitetai, nacionaliniai parkai, zoologijos sodai, žemės ūkio, vaistų gamybos įmonės, aplinkos apsaugos agentūros, muziejai.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos kompiuterinės programos, dalykinė literatūra, laboratorijos įranga ir aparatūra (narveliai, chirurginiai įrankiai, fizinių parametrų matavimo prietaisai, mikromėgintuvėliai, laboratoriniai indai, pipetės, biopsinės kasetės ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti selekcininku, augalų ir gyvūnų specialistu, mokslo darbuotojais. Gali specializuotis augalų ar gyvūnų selekcijoje. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal biologijos, genetikos, ekologijos, aplinkos studijų programas. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas biomedicinos, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypčių doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, bendradarbiaujant su kitais mokslininkais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, taktiškumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas,  objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, etiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis universitetinis išsilavinimas.


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų