Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Zoologas

Pavadinimas anglų kalba

Zoologist

Kodas

213146

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tyrinėti gyvūnus, atlikti mokslinius tyrimus, eksperimentus, ieškoti naujų gydymo ir gyvūnų atsparumo ligoms metodų, analizuoti nykstančių gyvūnų rūšių išsaugojimo galimybes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gyvūnų kilmės, kūnų sandaros, elgesio, ligų ir gyvybinių organizmo procesų tyrinėjimas;
 • mokslinių tyrimų, eksperimentų tiek laboratorijose, tiek natūralioje aplinkoje (pvz., laukinių gyvūnų elgesio, poravimosi bei veisimosi ten, kur jie gyvena, laukinių gyvūnų prisitaikymo nelaisvėje stebėjimas) atlikimas;
 • vidaus organų sandaros nagrinėjimas skrodžiant negyvus gyvūnus;
 • užterštumo poveikio gyvūnijai analizavimas;
 • naujų gydymo ir gyvūnų atsparumo ligoms metodų ieškojimas, nykstančių gyvūnų rūšių išsaugojimo galimybių analizavimas;
 • galimas specializavimasis ir darbas kurioje nors zoologijos srityje pagal tiriamų gyvūnų rūšis, tokiose kaip ornitologija (paukščių tyrinėjimas), teriologija (žinduolių tyrinėjimas), ichtiologija (žuvų tyrinėjimas) ar gyvūnų ekologija.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų institutai, aplinkos apsaugos sistemos įstaigos, laboratorijos, švietimo institucijos, muziejai, zoologijos sodai, jūrų muziejai, aplinkos apsaugos organizacijos, konsultacinės įmonės.
Darbo priemonėsLaboratorijų ir tyrimų priemonės ir įranga (pvz., elektroninis mikroskopas, oksimetras, konduktometras, svarstyklės ir kt.), kompiuteris, specializuotos programos (pvz., kompiuterinio modeliavimo), dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti zoologijos soduose, jūrų muziejuose, laboratorijose, muziejuose, aplinkos apsaugos sistemos institucijose, aplinkos apsaugos organizacijose, konsultacinėse įmonėse, dirbti mokslinių tyrimų institutuose. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų, taip pat įgiję zoologijos magistro išsilavinimą gali tęsti studijas zoologijos, biologijos, botanikos, ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypčių doktorantūroje. Įgiję pedagogo kvalifikaciją, gali dirbti švietimo įstaigose biologijos mokytoju. Dažnai zoologai dirba glaudžiai bendradarbiaudami su zoologijos sodo prižiūrėtojais, veterinarais, biologais ir kt.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, atsakingumas, domėjimasis gyvūnais, kantrybė, gebėjimas susikoncentruoti ir sukaupti dėmesį, polinkis gamtos mokslų sričiai, problemų sprendimo gebėjimai, gebėjimas taikyti pažangius tyrimo metodus ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, bendradarbiauti su kitų sričių specialistais,  savarankiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas biomedicinos mokslų srityje.


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų