Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Taksonomas

Pavadinimas anglų kalba

Taxonomist

Kodas

213143

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti biologijos bakalauro kvalifikacinį laispnį baigus universitetines studijų programas\

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti sistemišką gyvųjų organizmų klasifikaciją bei išdėstyti juos į tam tikrą struktūrą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gyvųjų organizmų analizavimas ir jų grupavimas pagal modelio variacijas;
 • genų analizės vykdymas ir programavimas siekiant nustatyti rūšis ir informaciją apie juos;
 • naujų gyvųjų organizmų rūšių ieškojimas;
 • besikeičiančios gyvų organizmų aplinkos tyrimas, siekiant geriau suprasti evoliuciją, įvairių rūšių sąveiką, plėtrą bei žmonių poveikį aplinkai ir kitiems organizmams;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus;
 • taksonomijos turinio valdymo sistemų valdymas.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir studijų institucijos, kurios turi dideles kolekcijas,   mokslinių tyrimų institucijos, muziejai, herbariumai, visuomenės sveikatos, žemės ūkio, gamtos tvarkymo ir miškų ūkio įstaigos, farmacijos, naftos įmonės, botanikos sodai.
Darbo priemonėsKompiuteris, duomenų bazės, dalykinė literatūra, gaudyklės ir laikymo priemonės, lauko žurnalai, taksonomijos laboratorijos įranga ir aparatūra (cheminiai indai, mikobiotos, ląstelių elektrofiziologinių tyrimų įranga, mikroskopai, ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti tyrimų asistentu, techniku, įgijus patirties, kompetencijų gali eiti taksonomo, tyrėjo, tyrimų vadovo, mokslo darbuotojo pareigas. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal biomedicinos mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas zoologijos, biologijos, botanikos, emtomologijos, mikrobiologijos mokslo krypčių doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama, nuolat mokantis, bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas spręsti problemas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas laikytis tyrėjo etikos principų.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis universitetinis išsilavinimas


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų