Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Žuvininkystės specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Fishery specialist

Kodas

213142

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.


Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti ir analizuoti žuvų ir kitų vandens kultūrų populiacijas (elgseną, fiziologiją, reprodukciją, ligas, buveines ir pan.), plėtoti žuvininkystės metodus ir technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • tiriamųjų mokslinių darbų atlikimas (žuvų sveikata, fiziologija, genetika ir pan.);
 • žuvų ir kitų vandens kultūrų populiacijos monitoringo projektų organizavimas ir vykdymas;
 • surinktų duomenų analizė, išvadų, rekomendacijų, ataskaitų rengimas;
 • žuvų išteklių valdymo strategijų rengimas;
 • dalyvavimas žuvininkystės reguliavimo, teisinio reglamentavimo,  politikos formavimo, strategijos rengimo projektuose;
 • poveikio aplinkai (žuvų ir kitų vandens kultūrų) vertinimo organizavimas ir atlikimas, įvertinant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • naujų žuvininkystės metodų ir technologijų plėtra;
 • konsultacijų apie žuvų apsaugą, auginimo sąlygas ir pan. teikimas žuvininkystės įmonėms ar ūkiams;
 • dalyvavimas viešuose projektuose, susijusiuose su žuvininkyste (švietimo projektai ir pan.).
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ir viešos žuvininkystės organizacijos, valstybinės įstaigos (Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, jų padaliniai, tarnybos, laboratorijos), žuvivaisos centrai, mokslo ir mokymo įstaigos ir institucijos, komercinės žuvininkystės įmonės (ūkiai), konsultacinės firmos (aplinkosaugos, ekologijos ir pan. sričių), asociacijos, vienijančios žuvininkystės organizacijas.
Darbo priemonėsLaivai (pavyzdžiui, jūrinių tyrimų laivai), aplinkos tyrimo įranga (mobilios laboratorijos su termometru, titratoriumi, automatinėmis pipetėmis, mėgintuvėliais ir pan.), žvejybiniai įrankiai (tinklai, kabliukai), rezervuarai, speciali programinė įranga modeliavimui, dirbtinio žuvų veisimo įranga (aeratorius, temperatūros palaikymo įranga, rezervuaras, šėryklos ir pan.) ir kt.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose žuvininkystės įmonėse ar ūkiuose, žuvivaisos centruose, konsultacinėse kompanijose, valstybinėse įstaigose (Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijose, joms pavaldžiose įstaigose, tarnybose) žuvininkystės specialistais. Gali dirbti mokslinį tiriamąjį darbą tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo tyrimo institutuose ir mokymo įstaigose, centruose ir pan. Įgiję darbinės patirties ir papildomų kompetencijų gali siekti projekto vadovo, laboratorijos vadovo, skyriaus vedėjo pareigų. Gali tęsti biologijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą žuvininkystės verslą (žuvies auginimo, veisimo, žuvies ir kitų vandens gyvūnų perdirbimo).
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, organizuotumas, savarankiškumas, gera fizinė būklė (koordinacija, gebėjimas dirbti nuolat besikeičiančioje aplinkoje (temperatūra, vėjas ir pan.), iniciatyvumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas biologijos, aplinkos apsaugos, ekologijos srityje.


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų