Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Parazitologas

Pavadinimas anglų kalba

Parasitologist

Kodas

213141

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti veterinarijos gydytojo parazitologo kvalifikaciją baigus universitetinių studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti parazitus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su šeimininku, aplinka.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • parazitų nustatymas, klasifikavimas, stebėsena;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tiriant parazitų gyvenimo ciklą, parazitizmo evoliuciją, parazitų ir šeimininkų sąveikos mechanizmus ir reguliavimo procesus individų ir populiacijų lygmenyje;
 • parazitozių plitimo sąlygų analizavimas;
 • parazitologinių tyrimų atlikimas, rezultatų vertinimas ir interpretacija (parazitologiniai tyrimai atliekami ir žmogui, tiriant jo išmatas dėl žarnyno parazitinių ligų);
 • parazitologinio tyrimo ir kontrolės plano sudarymas;
 • parazitų reikšmės žmonių, gyvūnų, augalų gerovei vertinimas ir nustatymas.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institucijos, sveikatos priežiūros institucijos, privačiose smulkių gyvūnų gydyklos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinė maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos kompiuterinės programos (pvz. tyrimų duomenims apdoroti SPSS), parazitologijos dalykinė literatūra, stebėjimo priemonės, parazitologijos laboratorijos įranga ir aparatūra, diagnostikos įranga ir priemonės.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti parazitologo asistentu, įgijus patirties, kompetencijų gali eiti parazitologo, specialisto, mokslo darbuotojo pareigas. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal biomedicinos mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas veterinarinės ar medicininės parazitologijos, biologijos, bakteriologijos, virusologijos mokslo krypčių doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, taktiškumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas,  objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų