Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ornitologas

Pavadinimas anglų kalba

Ornithologist

Kodas

213140

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti paukščius ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, spręsti paukščių apsaugos problemas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • paukščių identifikavimas, klasifikavimas, žiedavimas ir stebėsena;
 • paukščių tyrinėjimas (apima fiziologiją, taksonomiją, ekologiją, elgesį);
 • ornitologijos eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas tiriant paukščių kilmę, raidos, sandarą, gyvybės ir reprodukcijos procesus;
 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tobulinant ir rengiant teorijas, koncepcijas ir metodikas;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus;
 • ornitologijos populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • žmonių veiklos poveikio paukščiams vertinimas ir nustatymas.
Potencialūs darbdaviaiMuziejai, zoologijos sodai, mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institucijos, ornitologijos centrai, ornitologinės stotys, valstybinės bei nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos kompiuterinės programos (pvz. tyrimų duomenims apdoroti SPSS), ornitologijos dalykinė literatūra, stebėjimo priemonės (žiūronai, fotoaparatas), gaudyklės ir laikymo priemonės, lauko žurnalai, ornitologijos laboratorijos įranga ir aparatūra.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti ornitologo asistentu, įgijus patirties, kompetencijų gali eiti ornitologo, profesionalaus lauko tyrėjo, specialisto, mokslo darbuotojo pareigas. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal biomedicinos mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas ornitologijos, zoologijos, biologijos, botanikos, ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypčių doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, taktiškumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas,  objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, fizinė ištvermė.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų