Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mikologas

Pavadinimas anglų kalba

Mycologist

Kodas

213139

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti grybus, pelėsius ir mieles, jų genetines bei biochemines savybes, jų panaudojimą medicinai bei maistui, taip pat nuodingąsias savybes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas tiriant grybų dauginimosi procesą, jų sandarą, , genetiką, fiziologiją, jų panaudojimo galimybes medicinoje, žemės ūkyje, pramonėje;
 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tobulinant ir rengiant teorijas, koncepcijas, metodikas ir priemones skirtas spręsti žmogaus sveikatos, pramonės ir aplinkos apsaugos problemas;
 • grybų dauginimo aparatų projektavimas;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų institucijos, laboratorijos, gamtos tyrimų centrai, žemės ūkio, miškų ūkio įmonės, organizacijos,  farmacijos įmonės, ligoninės, švietimo ir mokslo įstaigos, valstybinės bei nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos kompiuterinės programos (pvz. tyrimų duomenims apdoroti SPSS, vaizdų vizualizavimo sistema), mikologijos dalykinė literatūra, laikymo priemonės, mikologijos laboratorijos įranga ir aparatūra (mikroskopai, centrifugos, svarstyklės, džiovinimo spinta, inkubatoriai, šaldytuvas ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti mikologu, specialistu, tyrėju, mokslo darbuotoju. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal biomedicinos mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas biologijos, botanikos, ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypčių doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas, atsakingumas, gebėjimas analizuoti, sisteminti informaciją, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų