Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mikrobiologas

Pavadinimas anglų kalba

Microbiologist

Kodas

213138

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti biologijos bakalauro kvalifikacinį laispnį baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti mikroorganizmus ir nustatyti jų charakteristikas bei sąlygas, kurios skatina arba slopina jų dauginimąsi.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mikroorganizamų nustatymas, klasifikavimas, stebėsena įvairiuose terpėse, aplinkose;
 • mėginių paimtų iš įvairių šaltinių testavimas ir rezultatų vertinimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas kuriant naujas technologijas, procesus, diagnostikos tyrimus, farmacijos produktus;
 • mikrobinių kultūrų auginimas, kurios naudojamos maisto ir gėrimų pramonėje, žemės ūkio srityje;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institucijos ir laboratorijos, sveikatos priežiūros institucijos, veterinarijos klinikos, maisto pramonės įmonės, biofarmacijos, kosmetikos, biokuro ir biodujų gamybos, nuotekų valymo, grunto valymo technologijų įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos kompiuterinės programos (pvz. tyrimų duomenims apdoroti SPSS), mikrobiologijos dalykinė literatūra, mėginiai, mikrobiologijos laboratorijos įranga ir aparatūra (pvz. mikroskopai, inkubatoriai, termostatai, kaitinimo krosnys, purtyklės, fermentavimo sistemos, centrifūgos, forezės aparatai, spektrofotometrai, šaldikliai, ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mikrobiologo asistentu, įgijus patirties, kompetencijų gali eiti mikrobiologo, specialisto, mokslo darbuotojo pareigas. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos mikrobiologijos, biotechnologijos, biologijos, biochemijos magistrantūros studijas. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas, objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas laikytis tyrėjo etikos principų.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga