Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Imunologas

Pavadinimas anglų kalba

Immunologist

Kodas

213136

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti molekulinius ir ląstelinius imuniteto mechanizmus, kurių pažinimas įgalina plėsti mokslines žinias, spręsti sveikatos priežiūros problemas (pvz., rasti efektyvių būdų, kaip įveikti ar palengvinti autoimunines ligas, pvz., išsėtinę sklerozę, reumatoidinį artritą ir pan.).
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių tyrimų imunologijos, imunodiagnostikos ir ląstelės biologijos tyrimų srityje planavimas ir vykdymas;
 • tyrimų duomenų registravimas, analizė, pateikimas;
 • įvairių matavimų ir skaičiavimų atlikimas, registravimas;
 • konsultacijų tyrėjams, mokslininkams, verslo atstovams teikimas, mokslinių straipsnių rengimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų institutai, centrai, klinikinės, mokslinės ir diagnostinės valstybinės laboratorijos, privačios laboratorijos.
Darbo priemonėsĮranga darbui su ląstelių kultūromis, imunocheminei analizei, imunofluorescencinei mikroskopijai, tėkmės citometrijai, darbui su eksperimentinėmis pelėmis, molekulinės biologijos eksperimentams (fluorescenciniai mikroskopai su skaitmenine vaizdo kamera ir kompiuteriu, aprūpintu vaizdų analizės programa Image Pro-Plus ir pan.), žmogaus ir gyvūnų ląstelių linijos, pipetės, stikliukai, lėkštelės, filtravimo popieriaus juostelės
Profesinės perspektyvosGali dirbti mokslo institutuose, centruose, klinikinėse, mokslinėse ir diagnostinėse valstybinėse laboratorijose, privačiose laboratorijose biologais tyrėjais, laborantais; tęsiant studijas biomedicinos mokslų srities magistrantūros, doktorantūros studijų programose turi galimybę tapti mokslo darbuotojais; kvalifikaciją galima kelti dirbant šalia labiau patyrusių darbuotojų, diegiant naujesnes technologijas, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, kongresuose, konferencijose, seminaruose šalyje bei užsienyje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis chemija, biologija, matematika, mokslinių tyrimų duomenų apdorojimo, analizavimo, pateikimo įgūdžiai, kompiuterinis raštingumas, gebėjimas planuoti ir organizuoti darbą, dirbti komandoje ir individualiai, sklandžiai reikšti savo mintis, kritiškai ir analitiškai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, užsienio kalbų mokėjimas, atsakingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) medicinos ar biomedicinos mokslų srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų