Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Hidrobiologas

Pavadinimas anglų kalba

Hydrobiologist

Kodas

213134

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-24

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti vandens ekosistemų gyvus organizmus (hidrobiontus) – jų struktūrą, biologiją, ekologiją, jų populiacijas, bendrijas, tarpusavio ryšius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • aplinkos (upių, ežerų ir pan.) monitoringo programų kūrimas, aplinkos kokybės tyrimų metodų diegimas;
 • pavojingų, sunkiai teršiančių medžiagų ekotoksikologinių mėginių ėmimas;
 • hidrobiologinių ir ekotoksikologinių tyrimų vykdymas didelio užterštumo, ekstremalių situacijų ir avarijų atvejais;
 • atliekamų tyrimų kokybės kontrolės valdymas, laikantis standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, nustatančių bendruosius reikalavimus tyrimų, laboratorijų veiklos kokybės politikai;
 • vandens ekosistemos elementų struktūros, gyvenamosios aplinkos savybių, vandens organizmų sisteminių grupių, biologinių ir ekologinių savybių, žmogaus  ir vandens gyventojų santykių tyrimas;
 • priekrančių ir vandens augalų rūšių, vandens mikroorganizmų, bestuburių, stuburinių rūšių tyrimų organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiŪkio ir mokslo įstaigos, veikiančios vandens sektoriuje, įmonės, susijusiose su aplinkos tyrimais, valstybinės įstaigos bei savivaldos institucijos, susijusios su aplinkos veiksnių poveikio gyvenimo kokybei ir aplinkai vertinimu bei stebėsena. Taršos tyrimų įrangos gamybos įmonės, jūrų mokslų ir technologijų centrai.
Darbo priemonėsKranto zonos geodezinių ir geofizinių tyrimų įranga, hidrobiologinių, ekologinių ir ekotoksikologinių tyrimų įranga, traukos spinta, šaldytuvai, šaldikliai ir ledo generatoriai mėginių paruošimui ir saugojimui, optinis ir elektroninis mikroskopas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti valstybinių institucijų, švietimo įstaigų, institutų, specialistais vandens telkinių ir rezervuarų, ekosistemų vandenynų rūgštingumo tyrimų srityse. Galima tęsti studijas specializuotoje magistrantūroje, o po jų – doktorantūroje, o taip pat kitų užsienio universitetų magistrantūros studijų programose. Taip pat gali specializuotis molekulinės ekologijos srityje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis, kritinis mąstymas, kūrybingumas, naujovių siekimas, savarankiškumas priimant sprendimus, atsakingumas, kruopštumas, domėjimasis vandens augalija, gyvūnija.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis, kritinis mąstymas, kūrybingumas, naujovių siekimas, savarankiškumas priimant sprendimus, atsakingumas, kruopštumas, domėjimasis vandens augalija, gyvūnija.


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų