Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Genetikas

Pavadinimas anglų kalba

Geneticist

Kodas

213128

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti tyrimus, tobulinti ir vystyti naudojamus metodus, taikyti genetikos mokslo žinias pramonėje, medicinoje ir žemės ūkyje, tirti paveldimų požymių atsiradimui ir perdavimui iš kartos į kartą reikšmingus veiksnius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • tyrimų atlikimas, koncepcijų, teorijų ir naudojamų metodų tobulinimas ir vystymas;
 • genetikos mokslo žinių taikymas pramonėje, medicinoje ir žemės ūkyje;
 • laboratorinių eksperimentų atlikimas, tiriant veiksnius, reikšmingus visų gyvybės formų paveldimų požymių atsiradimui, vystymuisi ir perdavimui iš kartos į kartą;
 • mokslinius straipsnių ir ataskaitų rašymas;
 • taikomųjų genetikos uždavinių sprendimas, mokslo problemų, kurios gali būti sprendžiamos panaudojant genetinės analizės principus, identifikavimas;
 • genetinių eksperimentų planavimas ir vykdymas, jų duomenų analizavimas ir vertinimas.
Potencialūs darbdaviaiUniversitetų, mokslo institutų ar medicinos įstaigų laboratorijos, klinikinės mokslinės ir diagnostinės bei privataus sektoriaus laboratorijos, biotechnologijos, farmacijos ir maisto pramonės įmonės. Įgiję pedagogo kvalifikaciją gali dirbti biologijos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose.
Darbo priemonėsLaboratorijų ir tyrimų priemonės ir įranga (pvz., elektroninis mikroskopas, cheminiai reagentai ir kt.), kompiuteris, specializuotos programos (pvz., kompiuterinio modeliavimo), dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti biotechnologijos ir mikrobiologijos pramonės įmonėse, mokslo institutuose, klinikinėse mokslinėse ir diagnostinėse bei privataus sektoriaus laboratorijose. Po papildomo edukologinio lavinimo, genetikai gali dirbti biologijos mokytojais vidurinėse mokyklose. Įgijus darbo patirties ir papildomų kompetencijų, taip pat įgijus magistro išsilavinimą gali tęsti studijas biomedicinos mokslų doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, atsakingumas, etiškumas, analitiniai gebėjimai, kritinis mąstymas, komunikavimo gebėjimai, gebėjimas spręsti problemas ir priimti sprendimus, kūrybingumas, iniciatyvumas, gebėjimas veikti savarankiškai, domėjimasis gamtos mokslais, organizaciniai ir planavimo gebėjimai, gebėjimas taikyti pažangius tyrimo metodus ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas biomedicinos mokslų srityje.


Vaizdinė medžiaga