Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Entomologas

Pavadinimas anglų kalba

Entomologist

Kodas

213127

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti vabzdžius ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, spręsti vabzdžių sukeliamų ligų problemas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vabzdžių identifikavimas, klasifikavimas ir stebėsena;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tiriant vabzdžių gyvenimo ciklą, evoliuciją, sandarą, sąveikos mechanizmus su aplinka, kitais organizmais ir reguliavimo procesus;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas tiriant įvairių cheminių, biologinių priemonių poveikį vabzdžiams;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus, naujausių žinių skleidimas, konsultavimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų institucijos, laboratorijos, gamtos tyrimų centrai, kenkėjų kontrolės, švietimo ir mokslo įstaigos, muziejai, įmonės gaminančios kenkėjų kontrolės priemonės, valstybinės bei nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos kompiuterinės programos, entomologijos dalykinė literatūra, stebėjimo priemonės, gaudyklės ir laikymo priemonės (entomologinis tinklelis, mėgintuvėliai, dienos šviesos lempos, ultravioletinės lempos, žibalinės lempos, automatinės gaudyklės, entomologinės adatos, etilo alkoholis ir kt.), entomologijos laboratorijos įranga ir aparatūra.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti entomologo asistentu, įgijus patirties, kompetencijų gali eiti entomologo, tyrėjo, specialisto, mokslo darbuotojo pareigas, teikti konsultavimo paslaugas Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal biomedicinos mokslų studijų sritį. Turintys magistro laipsnį absolventai gali tęsti studijas biologijos, ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypčių doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas, atsakingumas, gebėjimas analizuoti, sisteminti informaciją, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, fizinė ištvermė.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų