Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Embriologas

Pavadinimas anglų kalba

Embryologist

Kodas

213125

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti gemalo susidarymo ir formavimosi dėsnius, apvaisinimo procesus ir lytinių ląstelių plėtrą, spręsti nevaisingumo problemas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • embrionų vystymosi stebėjimas;
 • embriologijos eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas tiriant embriono genetinę informaciją, raidos pokyčius, embriono funkcijas, kuriant gyvūnų ar žmogaus embrionus;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas siekiant patikrinti hipotezes, spręsti reprodukcinės sveikatos ir embrionų anomalijų problemas;
 • vaisingumo diagnostinių tyrimų atlikimas;
 • laboratorinių procedūrų, tokių kaip spermos, kiaušinėlių paėmimas, apvaisinimas in vitro, kriogeninis konservavimas, atlikimas;
 • pacientų konsultavimas dėl vaisingumo.
Potencialūs darbdaviaiSveikatos priežiūros institucijos, medicinos diagnostikos centrai, vaisingumo klinikos, embriologijos laboratorijos, mokslinių tyrimų institucijos, farmacijos įmonės, mokslo ir studijų institucijos, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemos įstaigos.
Darbo priemonėsEmbriologijos laboratorijos įranga ir aparatūra (mikroskopai, inkubacijos įranga, kriogeninė įranga, mėgintuvėliai, dirbtinio apvaisinimo įranga ir kt.), dalykinė embriologijos literatūra, embrionų diagnostikos įranga ir priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti embriologu, vaisingumo gydytojo asistentu,  įgijus patirties, kompetencijų gali eiti vaisingumo specialisto, vyresniojo embriologo, mokslo darbuotojo pareigas, specializuotis klinikinės embriologijos srityje. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal biomedicinos mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, taktiškumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas,  objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, etiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų