Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Citologas

Pavadinimas anglų kalba

Cytologist

Kodas

213122

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama, galima įgyti biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti gyvų organizmų ląsteles, jų fiziologines funkcijas, struktūrą, gyvenimo ciklą, jų sąveiką su aplinka, spręsti žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • citologijos eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas tiriant ląstelių cheminę sudėtį, jų fizines ir chemines savybes, dauginimąsi, charakteristikas  kurios lemia įvairias ligas, infekcijas;
 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tobulinant ir rengiant teorijas, koncepcijas ir metodikas skirtas spręsti žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemas;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus;
 • citologijos diagnostinių procedūrų atlikimas, rezultatų vertinimas ir interpretacija;
 • kitų specialistų konsultavimas.
Potencialūs darbdaviaiSveikatos priežiūros institucijos, mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institucijos, chemijos, farmacijos ir biotechnologijos įmonės, žemės ūkio, maisto pramonės, gamtos išteklių ir komunalinių paslaugų įmonės, aplinkos inžinerijos ir konsultavimo įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos kompiuterinės programos, citologijos dalykinė literatūra, mėginiai, citologijos laboratorijos įranga ir aparatūra (chromatografai, elektroforezės aparatai, ląstelių skaičiuotuvai, ląstelių analizatoriai, mikroskopai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti citologo, histologo asistentu, įgijus patirties, kompetencijų gali eiti citologo techniko, specialisto, mokslo darbuotojo pareigas, specializuotis augalų ar gyvūnų citologijoje. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal biomedicinos mokslų studijų sritį, jas baigus tęsti studijas doktorantūros studijų programose. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas, objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų