Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Botanikas

Pavadinimas anglų kalba

Botanist

Kodas

213115

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-14

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tyrinėti augalus, atlikti mokslinius tyrimus, eksperimentus, ieškoti augalų atsparumo ligoms naujų metodų, analizuoti nykstančių augalų rūšių išsaugojimo galimybes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinis augalų tyrinėjimas: sandaros ir formos, augalų gyvybinių reiškinių, klasifikavimo, pasiskirstymo dirvožemyje, ryšių su aplinka ir pritaikymo žemės ūkio ir miškininkystės srityse;
 • augalų ir jų aplinkos studijavimas, bendrųjų augalo gyvenimo aspektų analizavimas;
 • dalyvavimas moksliniuose tyrimuose, siekiant pagilinti žinias apie gyvųjų organizmų raidą, tirti jų gyvybinius procesus, užterštumo poveikį jų augimui ir reprodukcijai;
 • praktinis tyrimų rezultatų taikymas žemės ūkyje, pvz., didinant javų derlingumą, išvedant atsparias ligoms augalų veisles;
 • mokslinių ekspedicijų rengimas, renkant, registruojant retas augalų rūšis ir nykstančius augalus ir juos aprašant, savo darbe naudojant šiuolaikinius įrenginius ir aparatus;
 • galimas specializavimasis ir darbas tam tikrose botanikos srityse, tokiose kaip augalų ekologija, augalų identifikavimas ir klasifikavimas, augalų dalių sandaros ir gyvybinių vyksmų tyrimas, augalų biocheminių vyksmų analizė, augalų ligų ir gydymo metodų tyrimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų institutai, aplinkos apsaugos sistemos įstaigos, laboratorijos, švietimo institucijos, muziejai, botanikos sodai, parkai, aplinkos apsaugos organizacijos.
Darbo priemonėsLaboratorijų ir tyrimų priemonės ir įranga (pvz., elektroninis mikroskopas, termostatas, trauko spinta, svarstyklės ir kt.), kompiuteris, specializuotos programos (pvz., kompiuterinio modeliavimo), dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti mokslinį darbą, dirbti aplinkosaugininku, ekologu, gamtosauginių projektų sudarytoju, vykdytoju ir ekspertu, aplinkos vadybininku, apželdintoju, šiltnamių bei botanikos sodų specialistu, augalų apsaugos inžinieriumi, pedagogu, taip pat pačiose įvairiausiose su augalų ir grybų biotechnologija susijusiose srityse. Įgiję darbo patirties ir papildomų kompetencijų, taip pat įgiję botanikos magistro išsilavinimą gali tęsti studijas botanikos, mikologijos, ekologijos ir aplinkotyros ar genetikos mokslo krypčių doktorantūroje. Įgiję pedagogo kvalifikaciją, gali dirbti švietimo įstaigose biologijos mokytoju.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, etiškumas, analitiniai gebėjimai, kritinis mąstymas, komunikavimo gebėjimai, gebėjimas spręsti problemas ir priimti sprendimus, kūrybingumas, iniciatyvumas, gebėjimas veikti savarankiškai, domėjimasis gamtos mokslais, organizaciniai ir planavimo gebėjimai, gebėjimas taikyti pažangius tyrimo metodus ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas biomedicinos mokslų srityje.


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų