Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biologas

Pavadinimas anglų kalba

Biologist

Kodas

213111

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

biologijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjama baigus universitetines studijų programas.
Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti ir pažinti gyvąją gamtą, atlikti mokslinius tyrimus, tobulinti mokslo pasiekimus ir jų praktinį pritaikymą medicinos ir žemės ūkio srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių tyrimų atlikimas biologijos srityje;
 • naujų gydymo, produktyvumo didinimo metodų ieškojimas panaudojant tyrimų žinias;
 • vietinių ir laboratorinių tyrimų planavimas;
 • kilmės, raidos, cheminių ir fizinių formų sandaros, sudėties, gyvybės ir reprodukcijos procesų tyrimas;
 • eksperimentinių bandymų laboratorijose su biologiniais pavyzdžiais atlikimas, naudojant tokius būdus, kaip skrodimas, mikroskopija, cheminis ženklinimas ir fotografija;
 • gautų duomenų koordinavimas, analizavimas ir vertinimas, naudojant statistinius metodus, ataskaitų apie gautus rezultatus rengimas ir išvadų dėl jų taikymo tokiose srityse, kaip medicina, žemės ūkis, farmacijos pramonė ar kaip pagalbinės priemonės tolimesniems tyrimams pateikimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų institutai, aplinkos apsaugos sistemos įstaigos, laboratorijos, švietimo institucijos, muziejai, botanikos, zoologijos sodai, parkai, aplinkos apsaugos organizacijos.
Darbo priemonėsLaboratorijų ir tyrimų priemonės ir įranga (pvz., elektroninis mikroskopas, reagentai, demonstracinės priemonės, distiliatorius ir kt.), kompiuteris, specializuotos programos (pvz., kompiuterinio modeliavimo), dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti mokslinį darbą, dirbti aplinkosaugininku, ekologu, gamtosauginių projektų sudarytoju, vykdytoju ir ekspertu, taip pat kitose įvairiose su biotechnologija susijusiose srityse. Įgiję biologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar pedagogo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti biologijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose Įgiję darbo patirties ir papildomų kompetencijų, taip pat įgiję biologijos magistro kvalifikacinį laipsnį gali tęsti studijas biotechnologijų mokslo krypčių doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, etiškumas, analitiniai gebėjimai, kritinis mąstymas, komunikavimo gebėjimai, gebėjimas spręsti problemas ir priimti sprendimus, kūrybingumas, iniciatyvumas, gebėjimas veikti savarankiškai, domėjimasis gamtos mokslais, organizaciniai ir planavimo gebėjimai, gebėjimas taikyti pažangius tyrimo metodus ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas biomedicinos mokslų srityje.


Vaizdinė medžiaga