Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Bakteriologas

Pavadinimas anglų kalba

Bacteriologist

Kodas

213101

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.
Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti bakterijų ir kitų mikroorganizmų prigimties ir charakteristikų mokslinius tyrimus, skirtus mokslo pasiekimų praktiniam taikymui pramonėje, medicinoje ir kitose srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • eksperimentų, analizių atlikimas išskiriant, nustatant ir išauginant bakterijų bei kitų mikroorganizmų kultūras, nustatant sąlygas, kurios skatina arba slopina jų augimą;
 • bakterijų ir kitų mikroorganizmų veiklos užtikrinimas gyvuose augaluose, gyvūnuose ir mikroorganizmų audiniuose arba negyvose organinėse medžiagose bei tokiu būdu gautų rūgščių, alkoholio, fermentų ir kitų medžiagų cheminės sudėties nustatymas;
 • naujų ar esamų metodų pieno ir kitų maisto produktų perdirbimui, konservavimui ir aromatizavimui, žuvims kenksmingų bakterijų kontroliavimui, dirvožemyje esančių bakterijų panaudojimui ir kontroliavimui, įvairių ligų profilaktikai ir gydymui serumais ir vakcinomis kūrimas;
 • bakteriologinių atradimų pritaikymas pramonėje, žemės ūkyje, medicinoje.
Potencialūs darbdaviaiLaboratorijos, klinikinės diagnostikos įstaigos, bakteriologinių tyrimų laboratorijos, atliekant individualius mokslinius bandymus, universitetai, biotechnologijų kompanijos, ligoninės, maisto pramonės įmonės.
Darbo priemonėsMikroskopas, lęšių sistemos, maišyklės, autoklavai, vandens vonelės, termostatai, centrifugos, kaitinimo plytelės,  bakteriologiniai inkubatoriai, šaldikliai, svarstyklės, pH metrai, refraktometrai.
Profesinės perspektyvosGali specializuotis ir dirbti siauroje bakteriologijos srityje, biologijos ar genetikos, mikrobiologijos sferose. Asmuo, kuris nori dirbti kaip bakteriologas paprastai turi turėti magistro laipsnį arba daktaro laipsnį. Gali dirbti laboratorijų technologais ar padėjėjais, specialistais klinikinėse ir mokslinės laboratorijose, atlikti nepriklausomus tyrimus, kurie reikalauja planuoti ir atlikti eksperimentus ir skelbti mokslinius straipsnius.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atkaklumas, patikimumas, atsakingumas, tikslumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis, analitinis, loginis mąstymas, praktiškumas, domėjimasis biologija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų