Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Statistikas

Pavadinimas anglų kalba

Statistician

Kodas

212023

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, įgyjamas statistikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

taikyti statistinius metodus biologijos, ekonomikos, inžinerijos, medicinos ar psichologijos sritims.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gyventojų prieaugio ar ekonominių sąlygų kitimo numatymas;
 • aplinkos apsaugos problemų kilmės nustatymas;
 • socialinių problemų analizė, socialinių problemų sprendimo programų efektyvumo vertinimas;
 • duomenų rinkimas ir apibendrinamųjų išvadų darymas pagal tyrimų rezultatus;
 • sprendimas, kur ir kaip rinkti duomenis, apklausiamos grupės tipo ir dydžio, apklausos formos nustatymas;
 • instrukcijų darbuotojams, kurie rinks duomenis ir juos išdėstys lentelėse ar diagramose, rengimas.
Potencialūs darbdaviaiPramonės įmonės, prekybinės organizacijos, statistikos departamentas, informaciniai duomenų centrai, bankai, farmacijos firmos, biomedicinos, fizikos ir chemijos mokslinių tyrimų centrai.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos programos (pvz., skirtos tyrimų duomenims apdoroti), dalykinė literatūra ir teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti statistikos specialistu pramonės įmonėse, prekybos organizacijose, statistikos departamente, bankuose, farmacijos ir kt. įmonėse, kur reikalinga statistinė analizė. Įgiję statistikos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti Statistikos departamente, Lietuvos banke, komerciniuose bankuose, draudimo kompanijose ir bendrovėse.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, kritinis ir analitinis mąstymas, tikslumas, gebėjimas rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti tyrimų duomenis, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas bendradarbiauti, atsakomybė, savarankiškumas, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis, gebėjimas identifikuoti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų