Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Statistikas {taikomoji statistika}

Pavadinimas anglų kalba

Statistician (applied statistics)

Kodas

212021

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;

matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti statistikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

taikyti statistinius matematinius modelius planavimui ir prognozavimui, analizuoti didelius statistinių duomenų rinkinius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • statistinių duomenų rinkinių sudarymas;
 • statistinės analizės planavimas ir vykdymas;
 • statistinio tyrimo rezultatų vertinimas, interpretavimas, apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas;
 • ekonominių, socialinių ir technologinių procesų prognozavimas.
Potencialūs darbdaviaiStatistikos departamentas, Finansų, Susisiekimo, Ūkio, Aplinkos ministerijos ir jų padaliniai, bankai, draudimo bendrovės, švietimo ir mokslo įstaigos, kitos įmonės savo veikloje taikančios statistinius prognozavimo modelius.
Darbo priemonėsKompiuteris, elektroniniai katalogai, duomenų bazės, specializuotos statistinės analizės programos (SAS, R ir kt.), statistinės informacijos pateikimo vizualinės priemonės ir kompiuterinės programos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti statistiku ir duomenų analizės specialistu. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal fizinių mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas matematikos, statistikos mokslų krypties doktorantūros studijų programose. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose, kursuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, organizuotumas, nuoseklumas, kruopštumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis, loginis mąstymas, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų