Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešosios nuomonės apklausos statistikas

Pavadinimas anglų kalba

Public opinion surveys statistician

Kodas

212019

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas; matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti statistikos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti, tvarkyti, analizuoti ir aiškinti statistinius viešosios nuomonės apklausos duomenis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • statistinių tyrimų duomenų kaupimas, vertinimas, tvarkymas ir pristatymas, matematinis ir statistinis jų modeliavimas;
 • rekomendacijų ir įžvalgų viešosios nuomonės apklausos strategijai rengimas;
 • viešosios nuomonės apklausos ataskaitų rengimas ir pateikimas vidiniams ir išoriniams vartotojams;
 • viešosios nuomonės apklausos analizė ir tinkamiausių viešosios nuomonės apklausos metodų parinkimas;
 • viešosios nuomonės apklausos procesų analizė bei pasiūlymai dėl jų tobulinimo;
 • viešosios nuomonės apklausų metu gautų rezultatų pristatymas, įžvalgų formulavimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios privačios ar valstybinės įmonės bei jų padaliniai, ūkinės savivaldos institucijos, viešosios nuomonės tyrimus atliekančios įmonės, statistikos bei kiti viešosios nuomonės apklausas vykdantys valstybės tarnybų departamentai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo programos (Excel, SPSS ir kt.), apskaitos programos (Rivilė, SAP, Axapta ir kt.), taikomosios biuro programos (Word, PowerPoint ir kt.), Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamą ūkio subjekto veiklos sritį, susijusią su veiklos planavimu, analize.
Profesinės perspektyvosGali dirbti viešosios nuomonės apklausos statistiku. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal  universitetines pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje, vėliau – tęsti studijas doktorantūros programoje, dirbti mokslinį darbą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, loginis mąstymas, kruopštumas, įžvalgumas, tikslumas, atsakingumas,  komunikabilumas, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, dažnai aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų