Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Matematikos statistikas

Pavadinimas anglų kalba

Mathematics statistician

Kodas

212018

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;

matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-24

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti statistikos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):atlikti teorinius ar taikomosios matematikos srities tyrimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • savo specialių dalykų tyrimų rezultatų rengimas ir publikavimas;
 • taikomosios matematikos atradimų įvairiose srityse (technikos, ekonomikos, mokslo) pritaikymas;
 • realaus pasaulio reiškinių ir procesų modelių sudarymas, siekiant juos suprasti ir pritaikyti praktinėms reikmėms;
 • matematinių principų, skirtų taikomosios veiklos problemoms spręsti, plėtojimas;
 • matematikos principų taikymas sprendžiant inžinerinių, technologinių ir pramonės sistemų problemas;
 • finansinių ir draudimo sistemų bei procesų modeliavimas ir analizavimas matematinėmis-statistinėmis priemonėmis;
 • operacinių sistemų, susijusių su žmonių veikla problemoms spręsti, vystymas ir jų taikymai ieškant optimalių sprendimų.
Potencialūs darbdaviaiŪkio valdymo įmonės, statistikos, statistikos ekspertizės ar draudimo institucijos, tyrimų institutai ar vertybinių popierių biržos, valstybinės institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris ir naujos statistikos ar matematinės programos (SPSS, SAS, STATISTICA ir kt.), duomenų apdorojimo kompiuterinės metodikos (masiniams statistikos tyrimams, klasifikavimo metodams, vidutinės vertės, grafinio vaizdavimo metodams), informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosMatematikas statistikas gali dirbti ūkio valdymo srityje, statistikos, (draudimo) statistikos ekspertizės ar draudimo institucijose, tyrimų institutuose ar vertybinių popierių biržos makleriu. Taip pat gali dirbti vyriausybės departamentuose ir valstybės tarnyboje. Studijas gali tęsti matematikos, statistikos srities magistrantūroje ar doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas suprasti, vertinti, logiškai, kūrybiškai mąstyti, generuoti idėjas, priimti sprendimus, domėjimasis matematika, tiksliaisiais mokslais, savarankiškumas, tikslumas, įžvalgumas, praktiškumas, kantrybė, tikslumas, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų