Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Inžinerijos statistikas

Pavadinimas anglų kalba

Engineering statistician

Kodas

212017

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

​Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-24

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti statistikos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):taikyti statistinius principus duomenų rinkimui, analizei ir pateikimui transporto, tekstilės, drabužių, maisto, statybos ir elektronikos pramonėse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pasikartojančių operacijų gamybos procese nustatymas, siekiant sukurti standartus ir rasti optimalų gamybos būdą;
 • fizikos, chemijos, matematikos, medžiagos mokslo, bioinžinerijos, biologijos, ekonomikos statistikos duomenų analizavimas;
 • statinių ir tiesinių (kelių, laivybos ir drėkinimo kanalų, ryšio linijų) įrengimų, mašinų ir kitokių įtaisų, technologinių sistemų ir procesų projektavimas, kūrimas, statistinis modeliavimas;
 • kompiuterinės technikos programų, ypač kompiuterinio modeliavimo, kompiuterinio projektavimo vykdymas;
 • mechanikos, elektros sistemų statistikos rinkimas ir analizavimas;
 • laboratorinių bandymų kartojimas realiomis sąlygomis;
 • sistemų, kurios produkcijos kokybę gali patikrinti vykstančiame procese kūrimas.
Potencialūs darbdaviaiRinkos tyrimų bendrovės, vyriausybinės statistikos agentūros, ligoninės, sveikatos apsaugos skyriai, medicinos registrai, pramonės, farmacijos ir komercinės įmonės , viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų tarnybos , švietimo įstaigos.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos statistinės informacijos apdorojimo programos (pvz., SPSS), kompiuterinė vaizdų vizualizavimo sistema, duomenų bazės, ampermetras, mikrometras, matuokliai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti statistikos specialistais agrotechnikos, biochemijos, metalurgijos, elektrotechnikos, maisto, medžiagotyros, programų sistemų, statybos sektoriuose. Galis specializuotis kitų rsičių statistikos, ekonomikos ar matematikos, medicinos/biologijos mokslų ir verslo studijų srityse. Taip pat gali specializuotis tokiose srityse kaip biologinių statistika, žemės ūkio statistika, verslo statistika, arba ekonominė statistika. Siekiantis tobulėti asmuo mokslus gali tęsti studijuodamas matematikos, statistikos mokslų magistrantūros ar doktorantūros studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompiuterinis raštingumas, gebėjimas analitiškai mąstyti, bendrauti ir bendradarbiauti, sisteminti informaciją, pasitikėjimas savimi, tvarkingumas, tikslumas, lankstumas, atsakingumas, imlumas naujovėms.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų