Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fizinių mokslų statistikas

Pavadinimas anglų kalba

Statistician, physical sciences

Kodas

212016

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti statistikos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

taikyti šiuolaikinius statistinių programų paketus, bei statistiniams duomenims tinkamus modelius matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, astronomijos ir informatikos srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, astronomijos ir informatikos sričių statistikos valdymas;
 • hipotezių testavimas;
 • duomenų grupavimas, padėties bei sklaidos charakteristikų organizavimas;
 • išskirtys, poriniai stebėjimai, grafinis duomenų vaizdavimas;
 • statistinių programų paketų (SAS, SPSS, R programavimo kalbos) taikymas;
 • nenutrūkstamo ir kokybiško informacinių  technologijų darbo proceso, taikomo fizinių mokslų statistikoje, organizavimas;
 • kokybės valdymo būdų taikymas.
Potencialūs darbdaviaiGamyklos, prekybinės organizacijos, statistikos departamentas, informaciniuose duomenų centrai, farmacijos firmose, fizikos ir chemijos mokslinių tyrimų centrai, programinės įrangos ir kompiuterių technikos įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, speciali programinė įranga (SAS, SPSS ir kt.), klausimynai, duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti gamyklose, prekybinėse organizacijose, statistikos departamente, informaciniuose duomenų centruose, farmacijos firmose, fizikos ir chemijos mokslinių tyrimų centruose, visur, kur reikalinga statistinių duomenų analizė, dirbti programinės įrangos ir kompiuterių technikos rinkoje, programų sistemų projektavimo, programavimo,  duomenų bazių  projektavimo, internetinių technologijų projektavimo bei diegimo ir kitose srityse. Studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros ir doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas rasti išeitis iš susidariusių nemalonių situacijų, gebėjimas generuoti naujas idėjas, tikslumas, įžvalgumas, smulkmeniškumas, loginis mąstymas, domėjimasis tiksliaisiais mokslais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų