Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Finansų statistikas

Pavadinimas anglų kalba

Finance statistician

Kodas

212015

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos,

draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms
 • inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir
 • kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį
 • būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-27

Reikalinga kvalifikacija

​Nereglamentuojama, galima įgyti finansininko, kvalifikaciją baigus kolegijų studijų programą. Statistikos bakalauro, finansų ir draudimo matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti baigus universitetines studijų programas (aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos) finansų srities išsilavinimas).

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti, tvarkyti, analizuoti ir aiškinti statistinius finansų duomenis ir jų poveikį įmonės veiklai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • statistinių (surinktų, sugrupuotų ir apibendrintų) finansų duomenų kaupimas, vertinimas, tvarkymas ir pristatymas, matematinis ir statistinis jų modeliavimas;
 • rekomendacijų ir įžvalgų įmonės finansų strategijai rengimas;
 • įmonės biudžetų vykdymo kontrolė;
 • finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas vidiniams ir išoriniams vartotojams;
 • finansinių rizikų analizė ir jų mažinimo priemonių parinkimas;
 • verslo procesų analizė bei pasiūlymai dėl jų tobulinimo;
 • vidinių tvarkų ir procedūrų tobulinimas (finansų/kaštų apskaitos srityje);
 • veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė.
Potencialūs darbdaviai

Gali dirbti finansų statistiku privačiose ar valstybinėse įmonėse bei jų padaliniuose, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose, investicijų valdymo įmonėse. Gali dirbti individualiai – teikti finansų konsultacijas, rengti prognozes,

atlikti analizes.

Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo programos, apskaitos programos, taikomosios informacinės programos, Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamą ūkio subjekto  veiklos sritį, susijusią su veiklos planavimu, apskaita, analize, finansinės, investicinės veiklos vertinimu.
Profesinės perspektyvos

Gali dirbti finansų statistiku. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal 

universitetines pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje, vėliau –  tęsti studijas doktorantūros programoje, dirbti mokslinį darbą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose.

Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, loginis mąstymas, kruopštumas, įžvalgumas, tikslumas, atsakingumas,  komunikabilumas, verslumas, loginis mąstymas, matematiniai gebėjimai.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų