Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biometrijos statistikas

Pavadinimas anglų kalba

Biometrics statistician

Kodas

212012

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2015-03-26

Reikalinga kvalifikacija

aukštasis (universitetinės ar koleginės studijos)

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):taikyti statistinius metodus biologijoje, medicinoje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gyvosios gamtos požymių matavimas, rezultatų apdorojimas, organizmų grupinių savybių analizavimas, taikant įvairius statistinius metodus;
 • organizmuose, individuose (žmonės, gyvūnai, augalai, organizmų dalys, organai, ląstelės, organizmo viduje esančios ir į aplinką išskiriamos medžiagos) vykstančių procesų tyrimas ir duomenų pateikimas;
 • gyvosios gamtos objektų savybių, kurios gali būti įvertintos matuojant, skaičiuojant, ar priskiriant tam tikrai kategorijai (gyvūnų kūno masė, augalų lapo plotas, kraujo temperatūra, kiaušinių skaičius dėtyje ir pan.) tyrimas;
 • tiriamų objektų atrankos organizavimas;
 • tinkamų statistinių informacijos apdorojimo metodų parinkimas, skaičiavimų rezultatų, išvadų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiŽmonių, gyvūnų, augalų savybių tyrimo srityse veikiančios įmonės, organizacijos, augalų, gyvūnų, žmonių ligų tyrimo specializuotos laboratorijos, institutai, valstybinės institucijos, kolegijos, universitetai.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos statistinės informacijos apdorojimo programos, kompiuterinė vaizdų vizualizavimo sistema, duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosBiometrijos statistikas gali vadovauti projektams arba dalyvauti jų veikloje, rengti ir skaityti pranešimus, rengti projektų įgyvendinimo ataskaitas. Gali dalyvauti specializuotuose seminaruose ir mokymuose, dirbti savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais biologijos bei statistikos specialistais, tapti įmonės skyriaus (padalinio) vadovu. Taip pat gali dirbti specialistais biologijos ir kituose institutuose, dėstytojais, mokslininkais. Turintis aukštąjį išsilavinimą asmuo studijas gali tęsti matematikos, statistinių mokslų srities magistrantūroje, o vėliau ir  doktorantūroje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas tvarkyti, kaupti ir sisteminti informaciją, gebėjimas dirbti komandoje ir planuoti individualią veiklą, tikslumas, analitinis ir loginis mastymas, lankstumas, imlumas naujovėms.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų