Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Demografas

Pavadinimas anglų kalba

Demographer

Kodas

212009

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

analizuoti ir interpretuoti demografinius rodiklius ir procesus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • demografijos statistinių duomenų rinkimas ar konsultavimas duomenų rinkimo klausimais;
 • demografijos, sociologijos sričių statistinės informacijos apdorojimas ir vertinimas;
 • tikimybinių demografijos reiškinių modeliavimas ir prognozavimas;
 • vyriausybės, verslo atstovų konsultavimas demografinių pokyčių klausimais ir kaip jie sąveikauja su ekonominiais, socialiniais, politiniais, ekologiniais ir kitais veiksniais.
Potencialūs darbdaviaiDemografinių, socialinių tyrimų centrai, švietimo ir mokslo institucijos, konsultacinės įmonės, prekybos ir paslaugų įmonės, statistikos departamentai, informaciniai duomenų centrai, valstybinės įstaigos.
Darbo priemonėsKompiuteris, elektroniniai katalogai, duomenų bazės, specializuotos statistinės analizės programos (SAS, R ir kt.), klausimynai, statistinės informacijos pateikimo vizualinės priemonės ir kompiuterinės programos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti demografu, demografijos statistiku, rinkos tyrėju, specialistu, konsultantu pagal darbo sutartį arba individualiai. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal fizinių mokslų studijų sritį matematikos ir statistikos kryptį arba pagal socialinių mokslų studijų sritį sociologijos kryptį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas matematikos, statistikos, sociologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose, kursuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, organizuotumas, nuoseklumas, kruopštumas, atidumas, kūrybingumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, loginis mąstymas, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų