Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biometrijos specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Biometrics specialist

Kodas

212008

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

taikyti statistinius metodus apdorojant biologinių požymių matavimo rezultatus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • eksperimentinių duomenų modeliavimas ir analizė, biostatistinių procedūrų kūrimas ir rengimas;
 • biometrijos sistemų kūrimas ir diegimas;
 • asmens atpažinimo unikalių žymių (pirštų antspaudų, balso, akių rainelės, ausų kaušelių) analizė, taikant atpažinimo metodus;
 • atvejų analizė, galimybių studijų, kaštų ir naudos analizių atlikimas, siekiant diegti biometrines sistemas;
 • biometrijos sistemų taikymo saugumo rizikų įvertinimas, konsultavimas;
 • konsultacijų teikimas biometrinių duomenų rinkimo ir apdorojimo klausimais.
Potencialūs darbdaviaiTechnologijų, sveikatos apsaugos, karinės organizacijos, prekybos centrai, bankai, vyriausybinės institucijos ir agentūros.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos programos (duomenų apdorojimui, modeliavimui), biometrinių duomenų rinkimo/nuskaitymo įrenginiai (pvz., pirštų antspaudų, balso, rainelės vaizdo ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti biometrijos specialistu privačiose ar valstybinėse institucijose, vėliau, įgiję patirties ir kompetencijų, baigę atitinkamas studijas, gali dirbti biometrijos sistemų (kūrėjais) programuotojais, testavimo inžinieriais, projektų vadovais, saugumo konsultantais. Gali tęsti fizinių mokslų srities studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atidumas detalėms, kruopštumas, kantrybė, racionalus mąstymas, analitinis mąstymas, gebėjimas greitai analizuoti naujas situacijas, duomenų rinkimo ir sisteminimo gebėjimai, atsakomybė, iniciatyvumas, gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų