Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {matematika}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (mathematics)

Kodas

212007

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-14

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, gali būti apibrėžiama mokslo ir studijų institucijų dokumentuose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams matematikos srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose matematikos mokslo leidiniuose;
 • matematikos mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • savarankiškas planavimas ir vykdymas fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų (matematikos teorijų ir metodų tyrimai, jų rengimas ir tobulinimas);
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • matematikos eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų skelbimas;
 • matematikos mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų, jų taikymo klausimais įvairiausioms inžinerijos, agronomijos, medicinos, taip pat kitų gamtos ar socialinių mokslų, verslo užduotims spręsti.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, valstybės mokslo institutai, universitetų mokslo institutai, valstybės mokslo įstaigos, privačios mokslinius tyrimus atliekančios institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos programos (pvz., tyrimų duomenims apdoroti SPSS), dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, kritinis ir analitinis mąstymas, tikslumas, gebėjimas analizuoti ekonominius ir finansinius reiškinius, gebėjimas taikyti matematinius tokių reiškinių tyrimo, prognozavimo, planavimo ir valdymo metodus, gebėjimas analizuoti ir apdoroti įvairių sričių (ekonomikos, medicinos, žemės ūkio ir kt.) statistinių tyrimų duomenis, gebėjimas matematiškai pagrįsti išvadas, dirbti su taikomąja matematine programine įranga, gebėjimas naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų