Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Matematikas

Pavadinimas anglų kalba

Mathematics

Kodas

212006

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

​matematikos bakalauro ar ​matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti naujas matematines teorijas ir skaičiavimo metodus, kuriais remiantis būtų sprendžiamos įvairių mokslo sričių, ekonomikos, gamtos, socialinių reiškinių problemos, plėtojamas matematikos mokslas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • matematikos mokslo plėtojimas, atliekant matematikos teorijų ir metodų tyrimus;
 • matematinių metodų ekonominiams, gamtos, socialiniams ir kitiems, visuomenėje vykstantiems reiškiniams tirti, prognozuoti ir valdyti parinkimas ir taikymas;
 • matematinių modelių sudarymas ekonominiams, gamtos, socialiniams ir kitiems,  visuomenėje vykstantiems reiškiniams tirti, prognozuoti ir valdyti;
 • mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir privačios statistikos įstaigos ir organizacijos, mokslinės, gamybinės įmonės ir įstaigos, draudimo kompanijos, bankai.
Darbo priemonėsKompiuteriai su specialia programine įranga duomenų apdorojimui bei skaičiavimams pagal reikalingus parametrus, kanceliariniai reikmenys (rašikliai, pieštukas, skaičiuotuvas, popieriaus lapai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti duomenų apdorojimo ir analizės specialistais, logistikos specialistų patarėjais, ekologinių, ekonominių, socialinių procesų analitikais ir matematinių modelių sudarytojais, specialistais firmose, organizacijose ar bankuose, kur reikalingas geras matematinis pasiruošimas ir informacinių technologijų išmanymas; steigti privačią, pvz., statistikos ar mokslinių tyrimų įstaigą; įgiję matematikos magistro laipsnį matematikai turi galimybę dirbti matematikos mokslo darbuotojais valstybinėse bei nevalstybinėse mokslinių tyrimų įstaigose; matematikos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija suteikia galimybę dirbti matematikos dėstytojais kolegijose ir universitetuose; profesinė kvalifikacija gali būti tobulinama tęsiant studijas fizinių mokslų srities ar socialinių mokslų (matematikos didaktika) krypties doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, domėjimasis matematika, kompiuterinis raštingumas, tolerantiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų