Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Matematikas {grynoji matematika}

Pavadinimas anglų kalba

Mathematician (pure mathematics)

Kodas

212005

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti naujus matematikos principus, metodus, tirti abstrakčias sąvokas ir atrasti jų sąryšius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių tyrimų planavimas ir organizavimas, siekiant nustatyti matematines problemas ir jų sprendimo būdus;
 • matematikos teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir apie jų taikymą įvairiausioms užduotims atlikti;
 • paskaitų skaitymas.
Potencialūs darbdaviaiŠvietimo ir mokslo įstaigos, privačios ir valstybinės mokslinių tyrimų institucijos, statistikos įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, kompiuterinio modeliavimo programos, duomenų bazės, statistiniai duomenys, schemos, matematinės teoremos ir hipotezės, elektroninės skaičiuoklės, matematikos literatūra.
Profesinės perspektyvosGali eiti matematiko, specialisto, analitiko, dėstytojo, mokslo darbuotojo pareigas Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal fizinių mokslų sritį, matematikos krypties studijų programas. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas matematikos krypties doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas, gebėjimas analizuoti, sisteminti informaciją, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų