Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Matematikas {taikomoji matematika}

Pavadinimas anglų kalba

Mathematics (applied mathematics)

Kodas

212004

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

matematikos bakalauro ar matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti ir taikyti matematinius modelius ekonominiams, gamtos, socialiniams ir kitiems visuomenėje vykstantiems reiškiniams tirti, prognozuoti ir valdyti.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • realaus ekonominio, gamtos, socialinio ar kitos srities proceso ar reiškinio matematinio modelio sudarymas;
 • realaus ekonominio, gamtos, socialinio ar kitos srities proceso ar reiškinio sudaryto matematinio modelio analizė, interpretavimas, analizės išvadų pateikimas;
 • konsultacijų matematikos taikymų srityje teikimas;
 • programinės įrangos matematiniams modeliams tirti kūrimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir švietimo institucijos, gamybinės organizacijos, kompiuterinės firmos, ekonomikos, finansų ir draudimo institucijos ir bendrovės, socialinių tyrimų ir informacinės agentūros, socialinės srities valdymo institucijos, konsultavimo, logistikos ir prekybos kompanijos.
Darbo priemonėsKompiuteriai su specialia programine įranga duomenų apdorojimui bei skaičiavimams pagal reikalingus parametrus, dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti matematinio modeliavimo ir duomenų analizės specialistais; studijų metu pasirinkus specializaciją, pvz. energetikos matematika, finansų ir draudimo, investicijų, rizikos valdymo, statistikos matematika ar įgijus mokytojo kvalifikaciją, turi galimybę save realizuoti dirbdami finansų, gamybos, energetikos sričių analitikais ir duomenų analizės specialistais, aktuarais (draudimo matematikais), rinkos analitikais, rizikos analizės specialistais ar matematikos mokytojais. Profesinė kvalifikacija gali būti tobulinama tęsiant studijas fizinių mokslų srities magistrantūros, doktorantūros studijų programose, tuomet įgyjama galimybė dirbti dėstytojais, mokslo darbuotojais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, domėjimasis matematika, kompiuterinis raštingumas, gebėjimas nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų