Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Draudimo statistikos matematikas

Pavadinimas anglų kalba

Insurance statistics mathematician

Kodas

212003

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus universitetines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

rengti draudimo statistikos programinius modelius ir taikyti  statistikos metodus, sprendžiant draudimo statistikos uždavinius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • draudimo statistikos metodų ir sistemų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tikimybinių draudimo reiškinių tyrimas bei modeliavimas;
 • statistinės duomenų analizės planavimas ir organizavimas;
 • draudimo duomenų bei rezultatų vertinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas.
Potencialūs darbdaviaiDraudimo įmonės, bankai, pensijų ir investiciniai fondai, kitos finansinės institucijos, konsultacinės įmonės, valstybinės įstaigos, švietimo ir mokslo institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, elektroniniai katalogai, duomenų bazės, specializuotos kompiuterinės ir statistinės analizės programos, statistinės informacijos pateikimo vizualinės priemonės ir programos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti aktuarijais (draudimo matematikais), statistikais, finansų specialistais ar konsultantais, įvairių sričių rizikos vertintojai. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal fizinių arba socialinių mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas matematikos, statistikos mokslų krypties doktorantūros studijų programose. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose, kursuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, organizuotumas, įžvalgumas, nuoseklumas, kruopštumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis, loginis mąstymas, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų