Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aktuaras

Pavadinimas anglų kalba

Actuary

Kodas

212001

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti investicijų ir draudimo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus koleginių studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti draudimo įmonės veiklą statistiniais metodais, kurti naujus draudimo produktus ir rūpintis draudimo techninių atidėjinių sudarymu bei investicijomis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • metodologijų draudimo įmokoms ir rezervams skaičiuoti rengimas;
 • stebėjimas ir vertinimas, ar pakanka įmokų;
 • draudimo įmonės finansinių planų pagrindimo medžiagos rengimas, ataskaitų, kurių tikslas suteikti draudimo įmonės valdybai analitinę informaciją dėl sprendimų priėmimo, ruošimas;
 • dinaminės rizikų analizės atlikimas, žalų, techninio rezultato, žalų vėlavimo, atidėjinių analizė;
 • kiekvienos draudimo rūšies rizikų savitumų analizė ir vertinimas, skirtingų rūšių rizikų bendrybių analizė, įvertinant visus esminius draudimo rūšių pokyčius, turinčius įtakos praeities rezultatų palyginamumui bei ateities rezultatams;
 • nustatytos formos ataskaitų teikimas priežiūros institucijoms.
Potencialūs darbdaviaiDraudimo, pensijų fondų, investicijų valdymo įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos programos (duomenų apdorojimui).
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti aktuaru draudimo, pensijų, investicijų srityse veikiančiose įmonėse, vėliau, įgiję patirties ir kompetencijų gali dirbti draudimo įmonių vyriausiuoju aktuaru, aktuarų vadovu. Taip pat gali būti atsakingi už rizikos valdymą, dirbti audito ar konsultacinėse įmonėse. Gali tęsti matematikos, finansų studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kruopštumas, kantrybė, racionalus mąstymas, analitinis mąstymas, gebėjimas greitai analizuoti naujas situacijas, planavimo įgūdžiai, gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, gebėjimas dirbti ir komandoje ir individualiai, gebėjimas rinkti ir sisteminti informaciją, duomenimis, iniciatyvumas, pozityvumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų