Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Hidrogeologijos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Hydrogeology engineer

Kodas

211424

Pogrupio pavadinimas

Geologai ir geofizikai

Pogrupio kodas

2114

Pogrupio aprašymas

Geologai ir geofizikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas.

Atliekamos užduotys:

 • mokslinių geologijos ir geofizikos tyrimų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • Žemės plutos sudėties ir sandaros tyrimai, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų ir pan. tyrimai, siekiant nustatyti procesus, darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškinti praeities gyvenimo evoliuciją, nustatyti geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją bei įvertinti jų komercinį pritaikymą;
 • duomenų, gautų atliekant mokslo tiriamuosius darbus, analizė ir geologinių ataskaitų, žemėlapių, schemų ir diagramų, ataskaitų ir straipsnių rengimas;
 • geologijos žinių taikymas, sprendžiant inžinerinių statinių statybos projektų problemas, pavyzdžiui, statant užtvankas, tiltus, tunelius ir didelius pastatus, taip pat atliekant melioracijos projektus;
 • įvairių Žemės stebėjimo iš palydovų programų naudojimas, tiriant ir matuojant seismines, gravitacijos, elektrines, termines ir magnetines jėgas, veikiančias Žemę;
 • Žemės svorio, matmenų ir masės, vidaus sudėties ir sandaros nustatymas, taip pat ugnikalnių, ledynų ir žemės drebėjimų pobūdžio, aktyvumo ir tikimybės tyrimai;
 • magnetinio Žemės lauko žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų sukauptų duomenų taikymas transliavimui, navigacijai ir kitais tikslais;
 • fizinių jūros ir atmosferos savybių bei jų tarpusavio sąveikos, pavyzdžiui, šiluminės energijos apykaitos, tyrimai ir įvertinimas;
 • naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių pobūdžio, vietos ir dydžio nustatymas seismologiniais, gravimetriniais, magnetiniais, elektrininiais ir radiometriniais metodais;
 • statybinių medžiagų telkinių, jų ypatybių ir tinkamumo naudoti kaip betono užpildus, kelių užpildus arba kitais tikslais nustatymas;
 • gruntinio ir paviršinio vandens fizinių savybių, judėjimo, paskirstymo mokslo tiriamieji darbai;
 • konsultavimas atliekų tvarkymo, maršrutų ir vietų pasirinkimo ir užterštų vietų atkūrimo klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti požeminio vandens kilmę, susidarymo, paplitimo ir filtracijos dėsningumus bei panaudojimo ūkyje galimybes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • Lietuvos hidrogeologinių sąlygų ištyrimas;
 • kompleksinės hidrogeologinės  nuotraukos suformavimas;
 • perspektyvių požeminio vandens telkinių nustatymas;
 • požeminio vandens išteklių ir jų susidarymo ypatumų įvertinimas;
 • požeminio vandens stebėjimo tinklo kūrimas, monitoringo vykdymas;
 • požeminio vandens apsaugos priemonių numatymas ir pagrindimas;
 • požeminio vandens taršos poveikio vertinimas;
 • požeminio vandens racionalaus naudojimo principų parengimas;
 • tausojančio ir tikslingo teritorijų panaudojimo, planuojant ir projektuojant inžinerinius statinius, rekomendacijų parengimas.
Potencialūs darbdaviaiLietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir jos padaliniai, įmonės užsiimančios statybine veikla ar Žemės paviršiaus ir jos gelmių tyrimu; geologijos krypties valstybinės ir mokslinės institucijos bei privačios firmos, atliekančios požeminio vandens, geotechninius ir aplinkos apsaugos tyrimus.
Darbo priemonėsPožeminės hidrosferos aktyvios vandens apykaitos zonos ir neįsotintų uolienų tyrimai, specializuoti metodai ir metodiniai reikalavimai (hidrogeologinių ir inžinerinių geologinių tyrimų metodika), hidrogeologijos tyrimų standartai ir normos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti hidrogeologijos inžinieriais arba toliau studijuoti geologijos (hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos) studijų krypties programas magistrantūros studijose ir tapti magistrais. Asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):smalsumas, kruopštumas, kompiuterinis išprusimas, mąstymo nuoseklumas, atidumas, gebėjimas tyrinėti, atidumas, kūrybingumas, sąžiningumas, dalykiškumas, gebėjimas dirbti lauko sąlygomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų