Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geologas

Pavadinimas anglų kalba

Geologist

Kodas

211422

Pogrupio pavadinimas

Geologai ir geofizikai

Pogrupio kodas

2114

Pogrupio aprašymas

Geologai ir geofizikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas.

Atliekamos užduotys:

 • mokslinių geologijos ir geofizikos tyrimų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • Žemės plutos sudėties ir sandaros tyrimai, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų ir pan. tyrimai, siekiant nustatyti procesus, darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškinti praeities gyvenimo evoliuciją, nustatyti geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją bei įvertinti jų komercinį pritaikymą;
 • duomenų, gautų atliekant mokslo tiriamuosius darbus, analizė ir geologinių ataskaitų, žemėlapių, schemų ir diagramų, ataskaitų ir straipsnių rengimas;
 • geologijos žinių taikymas, sprendžiant inžinerinių statinių statybos projektų problemas, pavyzdžiui, statant užtvankas, tiltus, tunelius ir didelius pastatus, taip pat atliekant melioracijos projektus;
 • įvairių Žemės stebėjimo iš palydovų programų naudojimas, tiriant ir matuojant seismines, gravitacijos, elektrines, termines ir magnetines jėgas, veikiančias Žemę;
 • Žemės svorio, matmenų ir masės, vidaus sudėties ir sandaros nustatymas, taip pat ugnikalnių, ledynų ir žemės drebėjimų pobūdžio, aktyvumo ir tikimybės tyrimai;
 • magnetinio Žemės lauko žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų sukauptų duomenų taikymas transliavimui, navigacijai ir kitais tikslais;
 • fizinių jūros ir atmosferos savybių bei jų tarpusavio sąveikos, pavyzdžiui, šiluminės energijos apykaitos, tyrimai ir įvertinimas;
 • naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių pobūdžio, vietos ir dydžio nustatymas seismologiniais, gravimetriniais, magnetiniais, elektrininiais ir radiometriniais metodais;
 • statybinių medžiagų telkinių, jų ypatybių ir tinkamumo naudoti kaip betono užpildus, kelių užpildus arba kitais tikslais nustatymas;
 • gruntinio ir paviršinio vandens fizinių savybių, judėjimo, paskirstymo mokslo tiriamieji darbai;
 • konsultavimas atliekų tvarkymo, maršrutų ir vietų pasirinkimo ir užterštų vietų atkūrimo klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

​geologijos bakalauro, geologijos magistro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

nustatyti Žemės raidą veikiančius procesus, tiriant Žemės gelmių sandarą ir sudėtį: uolienas, mineralus, augalų bei gyvūnų liekanas iškasenose.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • Žemės paviršiaus formos ir prigimties tyrinėjimas ir vertinimas;
 • Žemę keičiančių veiksnių (korozijos, apledėjimo, nuosėdų formavimosi) poveikio jai tyrinėjimas ir vertinimas;
 • jūros dugno tyrinėjimas ir vertinimas;
 • topografinių žemėlapių braižymas;
 • uolų bei nuosėdų susidarymo eigos, jų sandaros ir sudėties tyrinėjimas ir vertinimas;
 • požeminio vandens telkinių, jų cheminių savybių tyrinėjimas ir vertinimas;
 • požeminio vandens pasiskirstymo, sąryšio su paviršiniu vandeniu, uolienų filtracinių savybių tyrinėjimas ir vertinimas;
 • geologinių žinių taikymas civilinės inžinerijos problemoms spręsti - statant dambas, tiltus, tunelius, polderius ir didelius pastatus;
 • tiriamų rajonų geologinių žemėlapių ir diagramų rengimas, pasinaudojant nuotraukomis.
Potencialūs darbdaviaiLietuvos geologijos tarnyba ir jos padaliniai, įmonės užsiimančios statybine veikla, Žemės paviršiaus ir jos gelmių tyrimu, seismologinius, gravimetrinius, magnetinius, elektrinius, radiometrinius tyrimus atliekančios institucijos.
Darbo priemonėsSeismologiniuose, gravimetriniuose, magnetiniuose, elektriniuose, radiometriniuose metoduose naudojamos priemonės ir informacijos šaltiniai; informacinės technologijos, uolienų gręžimo priemonės ir mechanizmai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti geologais, specializuojantis tam tikrose geologijos srityse arba studijuoti gilinamojo lygio dalykus geologijos (hidrogeologija ir inžinerinė geologija) krypties studijose ir tapti hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos magistrais. Asmenys, turintys magistro profesinę kvalifikaciją, studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):smalsumas, kruopštumas, kompiuterinis raštingumas, mąstymo nuoseklumas, atidumas, gebėjimas tyrinėti, kūrybingumas, sąžiningumas, dalykiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų