Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Hidrologas

Pavadinimas anglų kalba

Hydrologist

Kodas

211414

Pogrupio pavadinimas

Geologai ir geofizikai

Pogrupio kodas

2114

Pogrupio aprašymas

Geologai ir geofizikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas.

Atliekamos užduotys:

 • mokslinių geologijos ir geofizikos tyrimų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • Žemės plutos sudėties ir sandaros tyrimai, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų ir pan. tyrimai, siekiant nustatyti procesus, darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškinti praeities gyvenimo evoliuciją, nustatyti geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją bei įvertinti jų komercinį pritaikymą;
 • duomenų, gautų atliekant mokslo tiriamuosius darbus, analizė ir geologinių ataskaitų, žemėlapių, schemų ir diagramų, ataskaitų ir straipsnių rengimas;
 • geologijos žinių taikymas, sprendžiant inžinerinių statinių statybos projektų problemas, pavyzdžiui, statant užtvankas, tiltus, tunelius ir didelius pastatus, taip pat atliekant melioracijos projektus;
 • įvairių Žemės stebėjimo iš palydovų programų naudojimas, tiriant ir matuojant seismines, gravitacijos, elektrines, termines ir magnetines jėgas, veikiančias Žemę;
 • Žemės svorio, matmenų ir masės, vidaus sudėties ir sandaros nustatymas, taip pat ugnikalnių, ledynų ir žemės drebėjimų pobūdžio, aktyvumo ir tikimybės tyrimai;
 • magnetinio Žemės lauko žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų sukauptų duomenų taikymas transliavimui, navigacijai ir kitais tikslais;
 • fizinių jūros ir atmosferos savybių bei jų tarpusavio sąveikos, pavyzdžiui, šiluminės energijos apykaitos, tyrimai ir įvertinimas;
 • naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių pobūdžio, vietos ir dydžio nustatymas seismologiniais, gravimetriniais, magnetiniais, elektrininiais ir radiometriniais metodais;
 • statybinių medžiagų telkinių, jų ypatybių ir tinkamumo naudoti kaip betono užpildus, kelių užpildus arba kitais tikslais nustatymas;
 • gruntinio ir paviršinio vandens fizinių savybių, judėjimo, paskirstymo mokslo tiriamieji darbai;
 • konsultavimas atliekų tvarkymo, maršrutų ir vietų pasirinkimo ir užterštų vietų atkūrimo klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti Žemės rutulio vandenis, jų pasiskirstymą atmosferoje ir žemės paviršiuje, savybes, dinamiką ir ryšį su kitais geografinės sferos elementais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vandens savybių, dėsnių ir reiškinių tyrinėjimas ir vertinimas;
 • vandens fizikinių cheminių ir fiziologinių ryšių tyrimas ir vertinimas;
 • vandens cirkuliacijos poveikio žmogaus gyvenimui, tenkinant jo poreikius, tyrinėjimas ir vertinimas;
 • hidrologinių prognozių, kuriomis siekiama apsaugoti žmonių sveikatą, gyvybę, turtą, sudarymas;
 • hidrologinių prognozių taikymas, planuojant ūkio ir verslo plėtrą;
 • informacijos apie pavojingus hidrologinius reiškinius surinkimas;
 • informacijos apie pavojingus hidrologinius reiškinius (pvz., informacija apie vandens pakilimus ir nuslūgimus nuo potvynių kenčiantiems gyventojams) pateikimas gyventojams ir gelbėjimo tarnyboms;
 • mokslinių straipsnių ir ataskaitų apie hidrologinius dėsnius ir reiškinius rengimas.
Potencialūs darbdaviaiAplinkos ministerija ir jos padaliniai, jūrinių tyrimų centras, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir jos padaliniai, savivaldybės, žemėtvarkos, kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos institucijos, uostų saugios laivybos ir hidrografijos padaliniai.
Darbo priemonėsGeografijos, fizikos, matematikos metodai ir metodika; vandens telkinių, jų rėžimo, vandens apimties, kiekio, jo tekėjimo krypties analizės, meteorologų prognozės, vandens telkinių temperatūros matavimo priemonės, informacinės technologijos, įvairių hidrogeologijos šakų (sausumos hidrogeologijos, hidrogeologijos, hidrometrijos, hidrografijos, hidrochemijos, hidrologinių prognozių, dirvožemio hidrogeologijos, inžinerinės hidrogeologijos) tyrimų duomenys.
Profesinės perspektyvosGali dirbti hidrologais arba gilinti žinias, tęsiant studijas pagal geologų ir geofizikų profesijos pogrupio studijų krypties magistrantūros programas universitetuose ir tapti magistrais. Asmenys, baigę magistro studijas, studijas gali tęsti šios studijų krypties doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):smalsumas, kruopštumas, kompiuterinis raštingumas, mąstymo nuoseklumas, atidumas, gebėjimas tyrinėti, atidumas, kūrybingumas, sąžiningumas, profesionalumas, nebijojimas vandens ir gebėjimas dirbti lauko sąlygomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų