Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geofizikas

Pavadinimas anglų kalba

Geophysicist

Kodas

211408

Pogrupio pavadinimas

Geologai ir geofizikai

Pogrupio kodas

2114

Pogrupio aprašymas

Geologai ir geofizikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas.

Atliekamos užduotys:

 • mokslinių geologijos ir geofizikos tyrimų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • Žemės plutos sudėties ir sandaros tyrimai, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų ir pan. tyrimai, siekiant nustatyti procesus, darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškinti praeities gyvenimo evoliuciją, nustatyti geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją bei įvertinti jų komercinį pritaikymą;
 • duomenų, gautų atliekant mokslo tiriamuosius darbus, analizė ir geologinių ataskaitų, žemėlapių, schemų ir diagramų, ataskaitų ir straipsnių rengimas;
 • geologijos žinių taikymas, sprendžiant inžinerinių statinių statybos projektų problemas, pavyzdžiui, statant užtvankas, tiltus, tunelius ir didelius pastatus, taip pat atliekant melioracijos projektus;
 • įvairių Žemės stebėjimo iš palydovų programų naudojimas, tiriant ir matuojant seismines, gravitacijos, elektrines, termines ir magnetines jėgas, veikiančias Žemę;
 • Žemės svorio, matmenų ir masės, vidaus sudėties ir sandaros nustatymas, taip pat ugnikalnių, ledynų ir žemės drebėjimų pobūdžio, aktyvumo ir tikimybės tyrimai;
 • magnetinio Žemės lauko žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų sukauptų duomenų taikymas transliavimui, navigacijai ir kitais tikslais;
 • fizinių jūros ir atmosferos savybių bei jų tarpusavio sąveikos, pavyzdžiui, šiluminės energijos apykaitos, tyrimai ir įvertinimas;
 • naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių pobūdžio, vietos ir dydžio nustatymas seismologiniais, gravimetriniais, magnetiniais, elektrininiais ir radiometriniais metodais;
 • statybinių medžiagų telkinių, jų ypatybių ir tinkamumo naudoti kaip betono užpildus, kelių užpildus arba kitais tikslais nustatymas;
 • gruntinio ir paviršinio vandens fizinių savybių, judėjimo, paskirstymo mokslo tiriamieji darbai;
 • konsultavimas atliekų tvarkymo, maršrutų ir vietų pasirinkimo ir užterštų vietų atkūrimo klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus fizikos ir astronomijos krypties universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti žemės fizines savybes ir fizinius procesus, vykstančius žemės plutoje, hidrosferoje ir atmosferoje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • fizinių procesų, vykstančių žemės gelmėse, tyrimai ir įvertinimas;
 • fizinių procesų, vykstančių hidrosferoje (vandenynuose, jūrose, sausumos vandenyse) tyrimas ir įvertinimas;
 • vandens savybių vandenynuose, jūrose, sausumos vandenyse tyrimas ir įvertinimas;
 • fizinių procesų, vykstančių pačioje atmosferoje (taip pat ten, kur ji ribojasi su litosfera ir hidrosfera) tyrimas ir įvertinimas;
 • atmosferos ryšių su kosminiais reiškiniais tyrimas ir įvertinimas;
 • Žemės plutos praktinei žmonių veiklai prieinamoje zonoje tyrimas, naudojantis fizikiniais metodais;
 • naudingųjų iškasenų paieškos metodų taikymas;
 • orų ir hidrologinio režimo prognozių tobulinimas;
 • globalūs kosminės erdvės tyrimai.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, atliekančios Žemės paviršiaus ir jos gelmių, seismologinius, gravimetrinius, magnetinius, elektrinius, radiometrinius tyrimus, taip pat, įmonės,  vykdančios grunto ir požeminio vandens tyrimus, tyrimus pamatų projektavimui, statybai, įvairios paskirties gręžiniams, pagrindų sutankinimui ir teikiančios konsultacijas šiais klausimais.
Darbo priemonėsŽemės fizika, hidrofizika, atmosferos fizika, geofizinė žvalgyba ir jų metodai. Seismologiniuose, gravimetriniuose, magnetiniuose, elektriniuose, radiometriniuose metoduose naudojamos priemonės ir informacijos šaltiniai; informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti geofizikais, specializuojantis Žemės fizikos, hidrofizikos, atmosferos fizikos, geofizinės žvalgybos srityse arba gilinti žinias, tęsiant šios krypties studijas magistrantūros studijų programose. Asmenys, turintys magistro profesinę kvalifikaciją, studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):smalsumas, kruopštumas, kompiuterinis raštingumas, mąstymo nuoseklumas, smalsumas, nuovokumas, atidumas, gebėjimas tyrinėti, kūrybingumas, sąžiningumas, dalykiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų