Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Inžinerijos geologas

Pavadinimas anglų kalba

Engineering geologist

Kodas

211402

Pogrupio pavadinimas

Geologai ir geofizikai

Pogrupio kodas

2114

Pogrupio aprašymas

Geologai ir geofizikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas.

Atliekamos užduotys:

 • mokslinių geologijos ir geofizikos tyrimų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • Žemės plutos sudėties ir sandaros tyrimai, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų ir pan. tyrimai, siekiant nustatyti procesus, darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškinti praeities gyvenimo evoliuciją, nustatyti geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją bei įvertinti jų komercinį pritaikymą;
 • duomenų, gautų atliekant mokslo tiriamuosius darbus, analizė ir geologinių ataskaitų, žemėlapių, schemų ir diagramų, ataskaitų ir straipsnių rengimas;
 • geologijos žinių taikymas, sprendžiant inžinerinių statinių statybos projektų problemas, pavyzdžiui, statant užtvankas, tiltus, tunelius ir didelius pastatus, taip pat atliekant melioracijos projektus;
 • įvairių Žemės stebėjimo iš palydovų programų naudojimas, tiriant ir matuojant seismines, gravitacijos, elektrines, termines ir magnetines jėgas, veikiančias Žemę;
 • Žemės svorio, matmenų ir masės, vidaus sudėties ir sandaros nustatymas, taip pat ugnikalnių, ledynų ir žemės drebėjimų pobūdžio, aktyvumo ir tikimybės tyrimai;
 • magnetinio Žemės lauko žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų sukauptų duomenų taikymas transliavimui, navigacijai ir kitais tikslais;
 • fizinių jūros ir atmosferos savybių bei jų tarpusavio sąveikos, pavyzdžiui, šiluminės energijos apykaitos, tyrimai ir įvertinimas;
 • naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių pobūdžio, vietos ir dydžio nustatymas seismologiniais, gravimetriniais, magnetiniais, elektrininiais ir radiometriniais metodais;
 • statybinių medžiagų telkinių, jų ypatybių ir tinkamumo naudoti kaip betono užpildus, kelių užpildus arba kitais tikslais nustatymas;
 • gruntinio ir paviršinio vandens fizinių savybių, judėjimo, paskirstymo mokslo tiriamieji darbai;
 • konsultavimas atliekų tvarkymo, maršrutų ir vietų pasirinkimo ir užterštų vietų atkūrimo klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos kvalifikacija, įgyjama baigus geologijos (hidrogeologija ir inžinerinė geologija) studijų krypties studijas kolegijose arba universitetuose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti Žemės gelmių sandarą ir sudėtį, atlikti matavimus ir  panaudoti tyrimų bei matavimų duomenis sudarant žemėlapius, diagramas, statant objektus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • Žemės sudėties, sandaros, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų tyrimai;
 • tyrimų duomenų analizė ir geologinių ataskaitų, žemėlapių, diagramų sudarymas;
 • naftos, dujų, mineralų telkinių, požeminio vandens  vietos ir dydžio nustatymas;
 • geologinių žinių taikymas, statant užtvankas, dambas, tiltus, tunelius ir kitus objektus;
 • žemę veikiančių seisminių, gravitacijos, elektrinių, terminių, magnetinių jėgų, optinių ir akustinių atmosferos reiškinių tyrimai;
 • magnetinio žemės lauko žemėlapių navigacijai ir transliavimui sudarymas;
 • jūros ir atmosferos fizinių savybių tyrimai ir įvertinimas.
Potencialūs darbdaviaiLietuvos geologijos tarnyba ir jos padaliniai, įmonės užsiimančios statybine veikla, Žemės paviršiaus ir jos gelmių tyrimu, seismologinius, gravimetrinius, magnetinius, elektrinius, radiometrinius tyrimus atliekančios institucijos.
Darbo priemonėsSeismologiniuose, gravimetriniuose, magnetiniuose, elektriniuose, radiometriniuose metoduose naudojamos priemonės ir informacijos šaltiniai; informacinės technologijos, uolienų gręžimo priemonės ir mechanizmai.
Profesinės perspektyvosgali dirbti inžinerijos geologais, specializuojantis tam tikrose geologijos srityse arba studijuoti gilinamojo lygio dalykus geologijos (hidrogeologija ir inžinerinė geologija) krypties sudijose ir tapti hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos magistrais. Asmenys, turintys magistro profesinę kvalifikaciją, studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis Žemės sandara, uolienomis, mineralais ir jų panaudojimo galimybėmis; kantrumas, atidumas, noras tyrinėti ir atrasti, kruopštumas, kūrybingumas, sąžiningumas, profesionalumas, dalykiškumas, gebėjimas dirbti lauko sąlygomis, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):dažnai aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų