Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geodezininkas

Pavadinimas anglų kalba

Surveyor (Geodesist)

Kodas

211401

Pogrupio pavadinimas

Geologai ir geofizikai

Pogrupio kodas

2114

Pogrupio aprašymas

Geologai ir geofizikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas.

Atliekamos užduotys:

 • mokslinių geologijos ir geofizikos tyrimų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • Žemės plutos sudėties ir sandaros tyrimai, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų ir pan. tyrimai, siekiant nustatyti procesus, darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškinti praeities gyvenimo evoliuciją, nustatyti geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją bei įvertinti jų komercinį pritaikymą;
 • duomenų, gautų atliekant mokslo tiriamuosius darbus, analizė ir geologinių ataskaitų, žemėlapių, schemų ir diagramų, ataskaitų ir straipsnių rengimas;
 • geologijos žinių taikymas, sprendžiant inžinerinių statinių statybos projektų problemas, pavyzdžiui, statant užtvankas, tiltus, tunelius ir didelius pastatus, taip pat atliekant melioracijos projektus;
 • įvairių Žemės stebėjimo iš palydovų programų naudojimas, tiriant ir matuojant seismines, gravitacijos, elektrines, termines ir magnetines jėgas, veikiančias Žemę;
 • Žemės svorio, matmenų ir masės, vidaus sudėties ir sandaros nustatymas, taip pat ugnikalnių, ledynų ir žemės drebėjimų pobūdžio, aktyvumo ir tikimybės tyrimai;
 • magnetinio Žemės lauko žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų sukauptų duomenų taikymas transliavimui, navigacijai ir kitais tikslais;
 • fizinių jūros ir atmosferos savybių bei jų tarpusavio sąveikos, pavyzdžiui, šiluminės energijos apykaitos, tyrimai ir įvertinimas;
 • naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių pobūdžio, vietos ir dydžio nustatymas seismologiniais, gravimetriniais, magnetiniais, elektrininiais ir radiometriniais metodais;
 • statybinių medžiagų telkinių, jų ypatybių ir tinkamumo naudoti kaip betono užpildus, kelių užpildus arba kitais tikslais nustatymas;
 • gruntinio ir paviršinio vandens fizinių savybių, judėjimo, paskirstymo mokslo tiriamieji darbai;
 • konsultavimas atliekų tvarkymo, maršrutų ir vietų pasirinkimo ir užterštų vietų atkūrimo klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas fiziniam asmeniui, turinčiam technologijos mokslų studijų srities aukštąjį išsilavinimą, kai jo studijuoti geodezijos teoriniai ir praktiniai studijų dalykai sudaro ne mažiau kaip 45 kreditus. Profesinių žinių patikrinimo egzamino klausimų sąrašas skelbiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nzt.lt.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti vietovės matavimus, susijusius su žemės paviršiaus atvaizdavimu planuose ir žemėlapiuose.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pasaulinės geografinės atskaitos sistemos duomenų ir jų bazių kaupimas, apdorojimas, pateikimas ir naudojimas;
 • valstybinių geodezinių erdvinių tinklų sutankinimo ir atnaujinimo darbai;
 • topografinių darbų planų sudarymas;
 • dalyvavimas parengiant ir sudarant žemėlapius;
 • teisinio žemės sklypų ir sandorių registravimo atlikimas;
 • optimalių specializuotų kompiuterinių programų adaptavimas;
 • rengimas ir naudojimasis nekilnojamojo turto kadastro duomenimis ir įvairiais geodezinės informacijos šaltiniais;
 • valstybinių geodezinių erdvinių tinklų sutankinimo ir atnaujinimo dalykų ir Lietuvos valstybinio geodezinio tinklo rengimas;
 • matavimo prietaisų geodezinio pagrindo sutankinimo darbams atlikti parinkimas;
 • atliktų matavimų ir valstybinio geodezinio tinklo duomenų susiejimas.
Potencialūs darbdaviaiNacionalinė žemės tarnyba, Žemės ūkio ministerijos padaliniai, registrų centras, įmonės užsiimančios pastatų, butų, inžinerinių statinių ir tinklų kadastriniais matavimais.
Darbo priemonėsPasaulinės geografinės atskaitos sistemos duomenys ir jų bazės, topografinių darbų planai, specializuotos kompiuterinės programos, nekilnojamojo turto kadastro duomenys ir įvairūs geodezinės informacijos šaltiniai; matavimo prietaisai, valstybinio geodezinio tinklo duomenys.
Profesinės perspektyvosAsmenys, įgiję inžinieriaus geodezininko kvalifikaciją, gali dirbti inžinieriumi savivaldybių žemėtvarkos skyriuose, žemės ir kito nekilnojamojo turto ir registro įmonėse, statybos organizacijose, įmonėse, atliekančiose topografinių, geodezinių ir kadastrinių matavimų darbus. Gali tęsti studijas artimos inžinerijos mokslų studijų krypties gilinamojo pobūdžio magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis aplinkosauga, kantrumas, atidumas ir noras rengti, analizuoti žemės sandorių ir sklypų teisinio registravimo dokumentus, sąžiningumas, profesionalumas, dalykiškumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (koleginės studijos) arba aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga