Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Spektroskopininkas

Pavadinimas anglų kalba

Spectroscopist

Kodas

211325

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti chemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti sąveiką tarp medžiagų ir spinduliuojamos energijos.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • metalo ir mineralinių medžiagų spektroskopinio tyrimo organizavimas ir vykdymas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų atlikimas, tiriant kaip atomai sugeria ir išspinduliuoja elektromagnetines bangas;
 • tyrimo rezultatų vertinimas, procentinių skaičiavimų atlikimas;
 • nukrypimų nuo standartų tyrimas;
 • ataskaitų pildymas.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų institucijos, fizikos, chemijos, biologijos, geologijos laboratorijos, švietimo įstaigos, farmacijos, sveikatos priežiūros institucijos, chemijos, biochemijos, maisto, naftos pramonės įmonės ir cheminės analizės ir kontrolės įtaisais prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteris, specialios kompiuterinės programos, dalykinė literatūra, matavimo prietaisai (spektrometras, densitometras, kolimatorius, jonizavimo kamera, elektromagnetas ir kt.), standartai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti laborantu, techniku, spektroskopininku,  specialistu, inžinieriumi. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal fizinių mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas chemijos doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis, loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, organizuotumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas spręsti problemas, kūrybingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų