Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemikas {organinė metalų chemija}

Pavadinimas anglų kalba

Chemist (organometallic chemistry)

Kodas

211324

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti organinius metalo junginius, jų sudėtį, savybes, kitimus, sintetinti naujus junginius ir ieškoti jų praktinio panaudojimo būdų.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • organinių metalo junginių sudėties, savybių, kitimų tyrimas ir analizė;
 • naujų organinių metalo junginių sintezė ir praktinio jų panaudojimo būdų bei metodų paieška;
 • moksliniai tyrimai, sintetinat norimų savybių medžiagas, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais;
 • organinių metalo junginių poveikio aplinkai ir žmogui tyrimas;
 • technologinių organinių cheminių medžiagų procesų plėtra, organizavimas ir vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiChemijos, farmacijos įmonės, įvairios chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (svarstyklės, homogenizatorius, spektrofotometras, chromatografijos įranga, pH matuoklis, kristalizatorius ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti organinių metalo junginių technologijos pakraipos įmonėse, chemijos laboratorijose, naujų pažangių technologijų diegimo (nanotechnologijos, jutikliai, paviršių technologijos), žaliavų bei produktų cheminės sudėties bei kokybės rodiklių kontrolės specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali dirbti cheminėmis medžiagomis bei laboratorine įranga prekiaujančiose įmonėse pardavimų specialistais (vadybininkais, vadovais, projektų vadovais). Gali dirbti tiriamąjį darbą organinės metalų chemijos srityje Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Chemikas gali tęsti organinės metalų chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje sensomotorinė koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų