Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kristalografas

Pavadinimas anglų kalba

Crystallographer

Kodas

211323

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti chemijos bakalauro ar chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti ir analizuoti atomų išsidėstymo kietame kūne dėsningumus, kristalų ir kristalinės būsenos medžiagų susidarymą, sandarą, išorinę formą, fizikines ir chemines savybes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • atomų išsidėstymo kristalinėse kietose medžiagose tyrimas ir analizė, naudojant Rentgeno kristalografijos, elektroninės ir neutroninės spinduliuotės metodus;
 • kristalų ir kristalinės būsenos medžiagų susidarymo dėsningumų tyrimų atlikimas ir analizė;
 • kristalinių medžiagų cheminių ir fizikinių savybių tyrimas;
 • gautų duomenų interpretavimas, skaičiavimai,  išvadų pateikimas, dokumentacija;
 • moksliniai tyrimai kristalografijos srityje, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais;
 • naujų analizės metodų, būdų bei standartų, naudojamų kristalinės struktūros ar kristalizuotoms biologinės kilmės medžiagoms (baltymai, DNR ir pan.), tirti, kūrimas.
Potencialūs darbdaviaiMokslo institutai, mokymo įstaigų chemijos laboratorijos, privačios chemijos laboratorijos, biotechnologijos, chemijos ir elektronikos pramonės įmonės, cheminėmis medžiagomis ir įranga prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsKristalografijos chemijos laboratorijos įranga (kristalizacijos, rentgeno kristalografijos, elektroninės ir neutroninės spinduliuotės įranga, kristalizatorius, mikroskopas, pH metras, cheminiai indai ir pan.), speciali modeliavimo programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti mokslinio tyrimo ir mokymo institucijose, biotechnologijos ir chemijos pramonės įmonėse kristalografais, pardavimo specialistais cheminėmis medžiagomis ir laboratorine įranga prekiaujančiose įmonėse. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, projekto vadovo, eksperto, direktoriaus pareigų. Chemikas gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir kūrybinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, iniciatyva, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis, domėjimasis naujovėmis kristalografijos srityje, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų