Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tekstilės chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Chemist, textile

Kodas

211322

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti chemijos bakalauro ar chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti ir analizuoti natūralių bei sintetinių pluoštų struktūrą, chemines ir fizikines savybes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sintetinių ir natūralių pluoštų, jų struktūros, savybių tyrimas ir analizė, naudojant chromatografijos ir spektroskopijos metodus;
 • tekstilės pluoštų atsparumo aplinkos poveikiui tyrimas ir analizė;
 • cheminių medžiagų, naudojamų tekstiliniams gaminiams (drabužiams, kilimams, baldų apmušalams) valyti, dažyti, tyrimas, analizė ir veiksmingiausių formulių paieška;
 • tekstilės pluoštų degradacijos ir biodegradacijos procesų tyrimai;
 • standartų ir specifikacijų tekstilinių pluoštų gamybai, procesams, kokybės testams rengimas;
 • moksliniai tyrimai tekstilės chemijos srityje, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais, kuriant pageidaujamų savybių medžiagas ir ieškant jų pritaikymo būdų.
Potencialūs darbdaviaiTekstilės pramonės įmonės, įvairios chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (chromatografijos įranga, spektrofotometras, mikroskopas, titratorius, automatinės pipetės, šaldytuvas, maišyklė, traukos spinta ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti tekstilės pramonės įmonėse, chemijos laboratorijose analizės, kokybės specialistais, technologais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, projekto vadovo, analitiko, eksperto pareigų. Cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančiose įmonėse gali dirbti konsultantais ir vadybininkais. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Chemikas gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, atsakingumas, organizuotumas, savarankiškumas, domėjimasis naujovėmis tekstilės chemijos srityje, komunikabilumas, verslumas, gebėjimas dirbti komandoje ir individuliai, geros juslinės savybės (regėjimas, uoslė).
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga