Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gumos chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Rubber chemist

Kodas

211321

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

sintetinti naujas dirbtines ir išgauti natūralias gumas, tirti jų savybes, ieškoti praktinio jų panaudojimo būdų.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • natūralių gumų iš augalų išgavimas, jų savybių tyrimas, panaudojimo būdų paieška;
 • sintetinių gumų iš naftos ir gamtinių dujų sintetinimas, jų savybių tyrimas, panaudojimo būdų paieška;
 • jau egzistuojančių natūralių ir sintetinių gumų naujų pramoninio pritaikymo būdų paieška;
 • moksliniai tyrimai, sintetinant norimų savybių (elastingumas, atsparumas, kietumas) gumas, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais, pritaikant gumas automobilių, farmacijos, medicinos, maisto bei kitoms pramonės sritims;
 • sintetinės ir natūralios gumos poveikio aplinkai tyrimai, degradacijos ir biodegradacijos procesų tyrimai;
 • technologinių gumos sintezės procesų plėtra, organizavimas ir vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės įmonės, sintetinančios ar išgaunančios gumas, įvairios chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (svarstyklės, pipetės, spektrofotometras ir pan.), technologiniai įrenginiai (rezervuaras, reaktorius, vykdymo mechanizmai, automatiniai matuokliai ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti chemijos pramonės įmonėse, sintetinančiose ar išgaunančiose gumos, chemijos laboratorijose, naujų, technologijų diegimo, cheminės sudėties bei kokybės kontrolės, sintezės specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, analitiko, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas, vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, greita orientacija, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų