Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Polimerų chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Polymer chemist

Kodas

211319

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

sintetinti naujus polimerus, tyrinėti jų savybes, gerinti jau egzistuojančių polimerų chemines ir fizikines savybes, pritaikant juos platesniam panaudojimui, plėtoti naujas polimerų gamybos technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naujų polimerų sintezė (polimerizacija), fizikinių ir cheminių savybių tyrimas, pritaikymo sričių paieška;
 • egzistuojančių polimerų savybių gerinimas, jų pritaikymas platesniam panaudojimui;
 • moksliniai tyrimai, sintetinat pageidaujamų savybių polimerus, bendradarbiavimas su kitų sričių (biologai, fizikai, inžinieriai) specialistais sintetinant naujus polimerus tekstilės, medicinos, statybos ir kt. srityse;
 • naujų polimerų gamybos technologijų plėtra;
 • polimerų poveikio aplinkai tyrimai, degradacijos ir biodegradacijos procesų tyrimai;
 • technologinių polimerų sintezės procesų organizavimas ir vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės įmonės, gaminančios natūralius ir sintetinius polimerus, chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (svarstyklės, pipetės, šaldytuvas, homogenizatorius, purtyklė ir pan.) polimerų gamybos technologiniai įrenginiai (maišyklės, rezervuarai, vamzdynai ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti polimerų technologijos pakraipos įmonėse   naujų technologijų diegimo, polimerų žaliavų bei produktų cheminės sudėties bei kokybės rodiklių kontrolės, sintezės,  prekybos įmonių specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, verslumas, gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų