Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Plastikų chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Plastics chemist

Kodas

211318

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-12

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, chemikas, įgyjama baigus aukštojo mokslo studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

sintetinti naujus plastikus, tyrinėti jų savybes, gerinti jau egzistuojančių plastikų chemines ir fizikines savybes, pritaikant juos platesniam panaudojimui, tyrinėti galimas plastikų panaudojimo sritis, plėtoti naujas plastikų gamybos technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naujų plastikų sintezė, jų fizikinių ir cheminių savybių tyrimas, pritaikymo sričių paieška;
 • egzistuojančių plastikų savybių tyrimas, jų pritaikymas platesniam panaudojimui;
 • fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai, sintetinat pageidaujamų savybių plastikus, bendradarbiavimas su kitų sričių (biologai, fizikai, inžinieriai) specialistais sintetinant naujus plastikus;
 • naujų plastikų gamybos technologijų plėtra – plastikų sintezė iš atsinaujinančių žaliavų, sintetinių plastikų gamyba ir pan.;
 • technologinių plastikinių gaminių procesų organizavimas ir vykdymas;
 • profesinės veiklos tobulinimas ir plėtra.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės įmonės, gaminančios ruošinius plastikų gamybai (sintezės įmonės) ar gaminančios plastikinius gaminius, mokslo institutai, mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga, technologiniai įrenginiai, prietaisai, speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose plastikų technologijos pakraipos (plastikų sintezė ar plastikinių gaminių gamyba) įmonėse, naujų pažangių technologijų diegimo, plastikų žaliavų bei produktų cheminės sudėties bei kokybės rodiklių kontrolės, prekybos įmonių specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose.  Plastikų chemikas gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, domėjimasis naujovėmis plastikų ir polimerų chemijos srityje, sensomotorinė koordinacija, verslumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

nereglamentuojama, dažnai aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų