Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemikas {fizikinė chemija}

Pavadinimas anglų kalba

Chemist (physical chemistry)

Kodas

211317

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti, analizuoti ir suprasti fundamentalias cheminių sistemų ir procesų charakteristikas (termochemijos, elektrochemijos, cheminės kinetikos ir pusiausvyros), šias žinais panaudojant farmacijos, chemijos, elektronikos pramonės srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • organinių ir neorganinių junginių cheminių ir fizikinių savybių, struktūros, reakcijų tyrimas ir analizė, naudojant chromatografinius, spektroskopinius ir spektrofotometrinius metodus ir technikas;
 • procesų, įrenginių ar bandymų standartų rengimas, ataskaitų ruošimas;
 • naujų produktų, įrangos, procesų ir analitinių metodų kūrimas, tobulinimas ir pritaikymas;
 • moksliniai ir taikomieji tyrimai fizikinės chemijos srityje, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės ir kitos įmonės (kosmetikos, farmacijos, elektronikos, plastikų, keramikos ir kt.), mokslo institutai, biotechnologijos įmonės, įvairios chemijos laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsFizikinės chemijos laboratorijos įranga (pH matuoklis, potenciometras, konduktometras, spektrofotometras, pipetės, maišyklė, homogenizatorius ir pan.), cheminiai reagentai, speciali programinė įranga.
Profesinės perspektyvosGali dirbti organinių ir neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonėse, chemijos laboratorijose, prietaisais ir cheminiais reagentais prekiaujančiose įmonėse, elektronikos įmonėse specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, analitiko, eksperto pareigų. Galės dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti fizikinės chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, iniciatyva, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų