Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naftos perdirbimo chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Refinery chemist

Kodas

211315

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti chemijos bakalauro ar chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti ir analizuoti naftos ir jos produktų fizikines ir chemines savybes, kontroliuoti ir tobulinti naftos perdirbimo procesą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • žaliavinės naftos ir jos produktų savybių tyrimas ir analizė;
 • naftos produktų kokybės užtikrinimo procesų vykdymas, naudojant cheminius metodus;
 • naftos perdirbimo proceso kontrolė;
 • inovacijų naftos perdirbimo procese diegimas;
 • naujų katalizatorių, skirtų naftos produktų kokybės gerinimui, paieška, analizė ir pritaikymas perdirbimo procesui;
 • naftos perdirbimo proceso optimizavimas – trukmės ir kaštų mažinimas;
 • fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai naftos perdirbimo srityje, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais.
Potencialūs darbdaviaiNaftos perdirbimo ir naftos produktais prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (cheminiai indai, traukos spinta, matavimų prietaisai ir kt.), naftos perdirbimo technologiniai įrenginiai ir prietaisai (transportavimo vamzdynai, dehidratatorius, rektifikacijos kolonos, katalizatoriai, talpos ir pan.), speciali programinė įranga modeliavimui, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti naftos perdirbimo kompanijų laboratorijose, privačiose laboratorijose tobulinančiose naftos gavybos ir perdirbimo procesus, cheminėmis medžiagomis ir laboratorine įranga prekiaujančiose kompanijose specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo, analitiko, eksperto pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, novatoriškas ir kritinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, iniciatyva, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis, geri laiko planavimo įgūdžiai, atsparumas stresui, vibracijoms, aukštai temperatūrai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga