Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dažų chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Dye chemist

Kodas

211314

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-13

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, chemikas, chemijos inžinierius, įgyjama baigus  aukštojo mokslo studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti naujas dažų gamybos technologijas, kurti patvaresnius ir mažiau kenksmingus žmogui bei aplinkai dažus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • natūralių ir sintetinių dažų, jų sudedamųjų dalių (pigmentai, užpildai, skiedikliai ir pan.) tyrimas ir analizė;
 • naujų, patvaresnių, mažiau kenksmingų žmogui ir aplinkai dažų kūrimas;
 • dažų gamybos proceso pritaikymas pramoninei gamybai ir dažų pritaikymas plačiam naudojimui – maisto, farmacijos, kosmetikos, tekstilės, automobilių pramonei, fotografijos, dailės, statybos, medicinos srityse ir pan.
 • naujų dažų gamybos technologijų plėtojimas;
 • mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai dažų chemijos srityje.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės įmonės, gaminančios dažus, ar kitos įmonės, savo technologiniuose procesuose naudojančios dažus (tekstilės, kosmetikos, statybinių dažų įmonės ir pan.), mokslo institutai, kriminalistikos ir teismo ekspertizės centrai.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga, technologiniai dažų gamybos įrenginiai, prietaisai, speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose dažų gamybos ir savo technologiniuose procesuose dažus naudojančiose įmonėse, prekybos įmonėse dažų gamybos organizavimo bei valdymo, naujų, pažangių dažų gamybos, žaliavų bei dažų cheminės sudėties bei kokybės rodiklių kontrolės, dažų pardavimo specialistais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, dažų technologo, projekto vadovo, eksperto pareigų. Gali plėtoti nuosavą dažų verslą. Dažų chemikas gali tęsti chemijos, chemijos inžinerijos ir  taikomosios chemijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, greita orientacija, dėmesio koncentracija, savarankiškumas, atsakingumas, nuoseklumas, domėjimasis naujovėmis dažų chemijos srityje, sensomotorinė koordinacija, geri jusliniai pojūčiai (regėjimas, uoslė), komunikabilumas, verslumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

nereglamentuojama, dažnai aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų